Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5077. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata, stran 15234.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana, ki ga je Občinski svet Občine Sevnica sprejel na 1. redni seji dne 27. 10. 2010 je Občinska volilna komisija Občine Sevnica na korespondenčni seji sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta Srečku Ocvirku zaradi nezdružljivosti funkcije je mandat Občinskega sveta Občine Sevnica prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke v 1. volilni enoti, Janeza Podlesnika, rojenega 25. 6. 1954, stanujočega Podgorje ob Sevnični 17b, 8292 Zabukovje, ki je dne 10. 11. 2010 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica.
Št. 041-0001/2010
Sevnica, dne 15. novembra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Sevnica
Marko Lisec l.r.

AAA Zlata odličnost