Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5076. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica, stran 15234.

Občinski svet Občine Sevnica je na 1. redni seji dne, 27. 10. 2010, na podlagi 15.b in 42. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10), 35. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB), v zadevi ugotovitve izvolitve župana Občine Sevnica na lokalnih volitvah 10. 10. 2010, sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o izvolitvi župana Občine Sevnica
1. Občinski svet Občine Sevnica je ugotovil, da je bil za župana Občine Sevnica na volitvah 10. 10. 2010 v prvem krogu izvoljen SREČKO OCVIRK, roj. 5. 11. 1969, stanujoč na naslovu Podvrh 31, 8292 Zabukovje.
2. Mandatna doba župana traja štiri leta oziroma do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta.
3. Ugotovitveni sklep velja z dnem sprejema.
Št. 032-0003/2010
Sevnica, dne 4. novembra 2010
Najstarejši član
Občinskega sveta Občine Sevnica
Maksimilijan Redenšek l.r.

AAA Zlata odličnost