Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5071. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 515/5, k.o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 15231.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 515/5, k.o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 2036/3 – pot, v izmeri 279 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 628, k.o. Verače, in se zamenja za nepremičnino parc. št. 515/5 – travnik, v izmeri 457 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 693, k.o. Verače, last Amon Stanislava, Sela 18B, p. Podčetrtek, v deležu 1/1, in bo po zamenjavi v lasti Občine Podčetrtek.
II
Nepremičnina parc. št. 2036/3, k.o. Verače, ki ni več v funkciji javnega dobra, ker v naravi po parceli ne poteka več cesta, se zamenja za nepremičnino parc. št. 515/5, k.o. Verače, iz razloga, ker v naravi predstavlja že zgrajen infrastrukturni objekt – cesta.
III
Po vpisu lastninske pravice, v korist Občine Podčetrtek, se na nepremičnini parc. št. 515/5, k.o. Verače, ki bo vpisana v nov zemljiškoknjižni vložek v k.o. Verače, ustanovi javno dobro.
IV
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na način, ki ga določajo predpisi. Cena za predmetne nepremičnine bo določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2010
Podčetrtek, dne 26. novembra 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost