Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5059. Statutarni sklep, stran 15223.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 29. 11. 2010 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem sklepom se začasno do popolnega konstituiranja svetov krajevnih skupnosti na podlagi naknadnih volitev, uredijo zadeve statutarne narave, ki so potrebne za nemoteno delovanje v tistih krajevnih skupnostih, v katerih člani svetov krajevnih skupnosti niso bili izvoljeni v številu, ki ga določa Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 23/96).
2. člen
V naselju Filovci, ki ima v svet krajevne skupnosti izvoljenega le enega člana sveta KS, se do konstituiranja sveta krajevne skupnosti na podlagi naknadnih volitev, podaljša mandat članom krajevne skupnosti, izvoljenim na lokalnih volitvah leta 2006.
Mandat članu sveta krajevne skupnosti v naselju Filovci, ki je bil izvoljen na rednih lokalnih volitvah 10. 10. 2010, se potrdi istočasno kot mandat članom svetov krajevnih skupnosti, ki bodo izvoljeni na naknadnih volitvah.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Selo-Fokovci in svet krajevne skupnosti Ratkovci se konstituirata, kljub temu, da naselji Fokovci in Lončarovci nimata izvoljenih predstavnikov v svet krajevne skupnosti, naselje Kančevci pa ima namesto dveh izvoljenega le enega člana sveta krajevne skupnosti. Konstituira se tudi svet krajevne skupnosti Sebeborci, ki ima namesto sedem članov sveta KS izvoljenih le šest članov.
Manjkajoči člani sveta krajevne skupnosti iz omenjenih naselij se izvolijo na naknadnih volitvah in naknadno potrdijo na prvi seji sveta KS po naknadnih volitvah.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Statutarni sklep (Uradni list RS, št. 104/02, 48/03).
Št. 030-00003/2010-1
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost