Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 15223.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (15/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 2. redni seji dne 18. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Nepremičnine
+-------+------+--------+---------+----------+
|Parcela| Št. | Vrsta |Površina | k. o.  |
|    | ZKV | rabe |  m2  |     |
+-------+------+--------+---------+----------+
|2134/9 | 933 | POT  |  307  | Hrib – |
|    |   |    |     | Ribniški |
+-------+------+--------+---------+----------+
Nepremičnine zavedene v zemljiški knjigi kot javno dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se nepremičnine
+-------+------+--------+---------+----------+
|Parcela| Št. | Vrsta |Površina | k. o.  |
|    | ZKV | rabe |  m2  |     |
+-------+------+--------+---------+----------+
|2134/9 | 933 | POT  |  307  | Hrib – |
|    |   |    |     | Ribniški |
+-------+------+--------+---------+----------+
Dovoljuje se, da se nepremičnine odpišejo od prvotnega vložka in se vpišejo v nov vložek iste k. o. in se pri tem vknjiži lastninska pravica za Občino Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, matična številka: 5883806.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0030/2010
Loški Potok, dne 18. novembra 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost