Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5057. Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok, stran 15222.

Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 33. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) in sprememb in dopolnitev Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 49/10) je župan Občine Loški Potok dne 18. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Loški Potok
1.
Za podžupana Občine Loški Potok se imenuje Maks Lavrič, stanujoč Stari Kot 31, 1319 Draga.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 032-0003/2010-1
Loški Potok, dne 18. novembra 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost