Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5056. Ugotovitveni sklep OVK Lendava o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Lendava na naslednjo kandidatko, stran 15222.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB 3 in 45/08) je Občinska volilna komisija Lendava sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Lendava ugotavlja:
– da je izvoljenemu članu mag. Antonu BALAŽEK-u na podlagi prvega odstavka 37. člena in 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ob potrditvi mandata župana občine prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjo kandidatko (pod zap. št. 8) z liste »Anton Balažek – Županova lista« tj. Elvira VAUPOTIČ GÖNCZ, roj. 2. 6. 1973, iz Gaberja, Gornja ulica 61, ki je dne 12. 11. 2010 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Lendava.
2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0029/2010
Lendava, dne 16. novembra 2010
Predsednica OVK Lendava
Karin Ščap Gubič l.r.

AAA Zlata odličnost