Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5055. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 15222.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 126/07) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 2. redni seji dne 24. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo odseke občinskih cest, kategoriziranih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/99):
– parc. št. 433/12, 858/5, 853/4, 891/60, 891/45, 891/93, 891/58, 891/57, 901, 471/6, 470/6, 470/4, 485/16, 485/18, 3/8, 485/15 in 3/7, vse k.o. Kranjska Gora.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri k.o. Kranjska Gora, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/75-1/2010-EK
Kranjska Gora, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost