Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5054. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 15221.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 2. redni seji dne 24. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini 853/15, vpisane pri vl. št. 1465, k.o. Kranjska Gora, kot javno dobro.
II.
Na nepremičnini parc. št. 853/15, k.o. Kranjska Gora, se vpiše lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/74-1/2010-EK
Kranjska Gora, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost