Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5046. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur, stran 15212.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-2/2010-17/ZP-44, z dne 22. 11. 2010, družba DOMPLAN, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Kranj, Občine Naklo in za 1. ožje območje Občine Šenčur, na katerih izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba DOMPLAN, d.d..
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,1366 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |       Fiksni del       |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena|  Pavšal | Cena |   Cena   |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|   ((EUR/   | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)|  0-200  |   2,0865|    |        |  0,1524|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 |   2,0865|    |        |  0,1524|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 |   4,1729|    |        |  0,1524|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500|   6,9550|    |        |  0,1524|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500|  12,5188|    |        |  0,1252|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501- |  26,4287| 0,0000|        |  0,1252|
|   |  10.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- |  79,2856| 0,0000|        |  0,1252|
|   |  30.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- |  184,9999| 0,0000|        |  0,1252|
|   |  70.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- |  264,2854| 0,0000|     0,0000|  0,1252|
|   | 100.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 100.001- |      |    |     0,0000|  0,1252|
|(DK10)| 200.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 200.001- |      |    |     0,0000|  0,1252|
|(DK11)| 600.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 600.001- |      |    |     0,0000|  0,1127|
|(DK12)| 1.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 1.000.001-|      |    |     0,0000|  0,1085|
|(DK13)| 5.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 5.000.000-|      |    |     0,0000|  0,0882|
|(DK14)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C |  Nad  |      |    |     0,0000|  0,0709|
|(DK15)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilnih naprav (VL) znaša 2,0573 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN) znaša 0,6385 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu) znaša 1,2769 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj in Občine Naklo (Uradni list RS, št. 35/07).
8. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OMR-01/36-2010
Kranj, dne 27. oktobra 2010
EVA 2010-2111-0120
DOMPLAN, d.d.
Direktorica
Vera Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost