Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5040. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja, stran 15210.

Na podlagi 8. točke 129. člena in 194. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
1. člen
V Sklepu o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 135/06, v nadaljevanju sklep) se na koncu točke (b) prvega odstavka 1. člena pred podpičjem doda besedilo »in pogoje za pridobitev dovoljenja za preseganje omejitev«.
2. člen
Za 1. členom sklepa se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).«.
3. člen
V četrtem odstavku 7. člena sklepa se:
– v prvi alineji besedilo »do 31. marca« nadomesti z besedilom »do 28. februarja«,
– v drugi in tretji alineji se številka »31« nadomesti s številko »15« in
– v četrti alineji se številka »30« nadomesti s številko »15«.
4. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost