Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5038. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, stran 15209.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
1. člen
V tretjem in četrtem odstavku 4. člena ter naslovu in prvem stavku 11. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in 21/09; v nadaljevanju sklep) se pred besedilom »letne računovodske izkaze« v uporabljenem sklonu in v tretjem odstavku 25. člena sklepa pred besedilom »letne konsolidirane računovodske izkaze« vstavi beseda »nerevidirane« v ustreznem sklonu.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena ter v 11., 12. in 13. členu sklepa se besedilo »v dveh mesecih« nadomesti z besedilom »v enem mesecu«.
3. člen
V 5. členu sklepa se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za stanje na dan 31. december banka predloži skupno mesečno poročilo, ki vsebuje stanja na računih po opravljenih zaključnih knjiženjih.«.
4. člen
V tretjem odstavku 25. člena sklepa se besedilo »v treh mesecih« nadomesti z besedilom »v dveh mesecih«.
5. člen
V drugem odstavku 28. člena sklepa se besedilo »31. maj« nadomesti z besedilom »30. april«.
V petem odstavku 28. člena sklepa se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
6. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 30. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost