Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4908. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 10. oktobra 2010, stran 13923.

Občinska volilna komisija Občine Vipava je na seji dne 13. 10. 2010 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve župana, članov Občinskega sveta Občine Vipava in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Vipava ter na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) objavlja
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 10. oktobra 2010
1. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
V volilne imenike na območju Občine Vipava je bilo vpisanih 4391 volivcev.
Na volitvah župana je bilo oddanih 2649 glasov.
Neveljavnih glasovnic je bilo 103, veljavnih 2546.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----+-------------------+---------+-------+
|Zap.|   Kandidat   |  Št.  |  %  |
|št. |          | glasov |glasov |
+----+-------------------+---------+-------+
|1. |IVAN PRINCES    |  1073 | 42,14 |
+----+-------------------+---------+-------+
|2. |SIMON KOREN    |  266  | 10,45 |
+----+-------------------+---------+-------+
|3. |IVAN KRUŠEC    |  206  | 8,09 |
+----+-------------------+---------+-------+
|4. |JURIJ FURLAN    |  150  | 5,89 |
+----+-------------------+---------+-------+
|5. |BRANKO TOMAŽIČ   |  180  | 7,07 |
+----+-------------------+---------+-------+
|6. |BOŽIDAR LAVRENČIČ |  671  | 26,36 |
+----+-------------------+---------+-------+
Na osnovi izida glasovanja je ObVK ugotovila, da nobeden od kandidatov za župana ni dobil večine veljavnih glasov, zato bo v skladu z določilom drugega odstavka 107. člena ZLV za izvolitev župana potrebno opraviti drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.
2. IZID GLASOVANJA ZA OBČINSKI SVET
Od 4391 volilnih upravičencev v Občini Vipava je na volitvah članov občinskega sveta glasovalo 2648 volivcev. Neveljavnih je bilo 119 glasovnic, veljavnih pa 2529 glasovnic.
Na podlagi 15. člena ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) so bili v vseh treh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeni 4 mandati, od tega v volilni enoti 1 – dva mandata, v volilni enoti 1 – en mandat in v volilni enoti 3 – en mandat.
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se je vseh 17 mandatov razdelilo na ravni občine, in sicer na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, v vseh treh volilnih enotah.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+----+--------------------+--------+-------+
|Zap.|   Ime liste   | Št.  |  %  |
|št. |          | glasov |glasov |
+----+--------------------+--------+-------+
|1. |Za delovna mesta – | 278  | 10,99 |
|  |Lista obrti in   |    |    |
|  |podjetništva    |    |    |
+----+--------------------+--------+-------+
|2. |Slovenska      | 625  | 24,72 |
|  |demokratska     |    |    |
|  |stranka       |    |    |
+----+--------------------+--------+-------+
|3. |Socialni demokrati | 277  | 10,95 |
+----+--------------------+--------+-------+
|4. |Narodna stranka dela| 166  | 6,56 |
+----+--------------------+--------+-------+
|5. |Zveza za Primorsko –| 273  | 10,79 |
|  |ZZP         |    |    |
+----+--------------------+--------+-------+
|6. |SLS Slovenska    | 216  | 8,54 |
|  |ljudska stranka   |    |    |
|  |Občinski odbor   |    |    |
|  |Vipava       |    |    |
+----+--------------------+--------+-------+
|7. |DeSUS        | 200  | 7,91 |
+----+--------------------+--------+-------+
|8. |LDS Liberalna    |  41  | 1,62 |
|  |demokracija     |    |    |
|  |Slovenije      |    |    |
+----+--------------------+--------+-------+
|9. |Lista Mladi     |  46  | 1,82 |
+----+--------------------+--------+-------+
|10. |Nova Slovenija –  | 407  | 16,09 |
|  |Krščanska ljudska  |    |    |
|  |stranka       |    |    |
+----+--------------------+--------+-------+
Posamezne liste so dobile naslednje število mandatov:
+----+--------------------------+---------+
|Zap.|     Ime liste    |  Št.  |
|št. |             | mandatov|
+----+--------------------------+---------+
|1. |Za delovna mesta – Lista |  2  |
|  |obrti in podjetništva   |     |
+----+--------------------------+---------+
|2. |Slovenska demokratska   |  5  |
|  |stranka          |     |
+----+--------------------------+---------+
|3. |Socialni demokrati    |  2  |
+----+--------------------------+---------+
|4. |Narodna stranka dela   |  1  |
+----+--------------------------+---------+
|5. |Zveza za Primorsko – ZZP |  2  |
+----+--------------------------+---------+
|7. |SLS Slovenska ljudska   |  1  |
|  |stranka Občinski odbor  |     |
|  |Vipava          |     |
+----+--------------------------+---------+
|8. |DeSUS           |  1  |
+----+--------------------------+---------+
|10. |Nova Slovenija –     |  3  |
|  |Krščanska ljudska stranka |     |
+----+--------------------------+---------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1
+----+--------------------+-------------+--------+--------------+
|Zap.|   Ime liste   |  Ime in  |Rojstvo |  Naslov  |
|št. |          |  priimek  |    |       |
|  |          | izvoljenega |    |       |
|  |          | člana OS  |    |       |
+----+--------------------+-------------+--------+--------------+
|1. |Za delovna mesta – |Milena Ličen |10. 11. |Gradnikove  |
|  |Lista obrti in   |       | 1952 |brigade 14,  |
|  |podjetništva    |       |    |Vipava    |
+----+--------------------+-------------+--------+--------------+
|2. |Slovenska      | Sonja Lukin | 5. 2. |Gregorčičeva |
|  |demokratska stranka |       | 1959 |ulica 19,   |
|  |          |       |    |Vipava    |
+----+--------------------+-------------+--------+--------------+
|3. |Slovenska      |  Jožko  | 30. 9. |Gradišče pri |
|  |demokratska stranka | Andlovic  | 1983 |Vipavi 39,  |
|  |          |       |    |Vipava    |
+----+--------------------+-------------+--------+--------------+
|4. |Socialni demokrati |Jurij Furlan | 14. 4. |Bevkova ulica |
|  |          |       | 1967 |14, Vipava  |
+----+--------------------+-------------+--------+--------------+
|5. |Zveza za Primorsko | Peter Jež | 23. 7. |Gradišče pri |
|  |– ZZP        |       | 1968 |Vipavi 28   |
+----+--------------------+-------------+--------+--------------+
|6. |Nova Slovenija –  | Jurij Babić | 8. 1. |Trg Pavla   |
|  |Krščanska ljudska  |       | 1985 |Rušta 3,   |
|  |stranka       |       |    |Vipava    |
+----+--------------------+-------------+--------+--------------+
VOLILNA ENOTA 2
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|Zap.|   Ime liste   |  Ime in  | Rojstvo |  Naslov  |
|št. |           |  priimek  |     |      |
|  |           | izvoljenega |     |      |
|  |           |  člana OS |     |      |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|1. |Slovenska demokratska|  Anton  | 3. 3. |Vrhpolje 54,|
|  |stranka       | Lavrenčič | 1970  |Vipava   |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|2. |Slovenska demokratska| Mitja Volk | 28. 10. |Slap 4 c,  |
|  |stranka       |       | 1976  |Vipava   |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|3. |Socialni demokrati  |Zora Stegovec| 16. 7. |Erzelj 34, |
|  |           |  Vidmar  | 1959  |Vipava   |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|4. |Narodna stranka dela |Bogdan Godnič| 14. 4. |Goče 16,  |
|  |           |       | 1956  |Vipava   |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|5. |Zveza za Primorsko  | Klemen Koren| 12. 1. |Slap 91,  |
|  |           |       | 1978  |Vipava   |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|6. |Nova Slovenija –   | Alojz Durn | 30. 5. |Vrhpolje  |
|  |Krščanska ljudska  |       | 1961  |158, Vipava |
|  |stranka       |       |     |      |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
VOLILNA ENOTA 3
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|Zap.|   Ime liste   |  Ime in  | Rojstvo |  Naslov  |
|št. |           |  priimek  |     |      |
|  |           | izvoljenega |     |      |
|  |           |  člana OS |     |      |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|1. |Za delovna mesta –  |  Bogdan  | 25. 12. |Podnanos  |
|  |Lista obrti in    |  Semenič  |  1953 |106,    |
|  |podjetništva     |       |     |Podnanos  |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|2. |Slovenska demokratska| Marko Česnik| 2. 11. |Podraga 46, |
|  |stranka       |       |  1961 |Podnanos  |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|3. |Slovenska ljudska  | Darko Rosa | 11. 8. |Podnanos 43,|
|  |stranka Občinski   |       |  1960 |Podnanos  |
|  |odbor Vipava     |       |     |      |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|4. |DeSUS        | Ivan Krušec | 3. 10. |Podraga 82, |
|  |           |       |  1937 |Podnanos  |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
|5. |Nova Slovenija –   |  Marijan  | 19. 8. |Poreče 16, |
|  |Krščanska ljudska  |  Furlan  |  1948 |Podnanos  |
|  |stranka       |       |     |      |
+----+---------------------+-------------+---------+------------+
Članica OS, Milena Ličen (ZA delovna mesta – Lista obrti in podjetništva, 1. VOLILNA ENOTA) je prejela 11 preferenčnih glasov in tako dobila mandat.
Članica OS, Sonja Lukin (Slovenska demokratska stranka, 1. VOLILNA ENOTA) je prejela 27 preferenčnih glasov in tako dobila mandat.
Član OS, Jurij Babić (Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, 1. VOLILNA ENOTA) je prejel 44 preferenčnih glasov in tako dobil mandat.
Član OS, Marko Česnik (Slovenska demokratska stranka, 3. VOLILNA ENOTA) je prejel 27 preferenčnih glasov in tako dobil mandat.
3. IZID GLASOVANJA ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V Svet krajevne skupnosti ERZELJ so bili izvoljeni:
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
|Št. |  Ime in priimek  | Rojstvo |  Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |      |        | glasov |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 1. |Irena Gec      |10. 10.  |Erzelj 10 a,  |  48  |
|  |          |1956    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 2. |Aleš Kobal     |30. 10.  |Erzelj 25,   |  43  |
|  |          |1986    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 3. |Danijel Abram    |11. 7.   |Erzelj 2,   |  43  |
|  |          |1944    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 4. |Dušan Volk     |9. 4. 1972 |Erzelj 11,   |  40  |
|  |          |      |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 5. |Vera Šušmelj    |18. 12.  |Erzelj 22 a,  |  32  |
|  |          |1957    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 6. |Primož Šušmelj   |28. 6.   |Erzelj 22 a,  |  31  |
|  |          |1982    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 7. |Franc Volk     |6. 11.   |Erzelj 6,   |  30  |
|  |          |1946    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti GOČE so bili izvoljeni:
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
|Št. |  Ime in priimek  | Rojstvo |  Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |      |        | glasov |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 1. |Kristina Mohorčič  |21. 3.   |Goče 25, Vipava|  79  |
|  |          |1978    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 2. |Romina Godnič    |19. 3.   |Goče 16, Vipava|  77  |
|  |          |1987    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 3. |Aleš Vidrih     |7. 9. 1976 |Goče 51, Vipava|  75  |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 4. |Simon Žorž     |6. 3. 1976 |Goče 5 a,   |  70  |
|  |          |      |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 5. |Oton Ferjančič   |23. 1.   |Goče 57, Vipava|  67  |
|  |          |1977    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 6. |Valentin Kodre   |18. 7.   |Goče 67, Vipava|  65  |
|  |          |1984    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 7. |Urška Pavlič    |2. 8. 1978 |Goče 68, Vipava|  62  |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti GRADIŠČE PRI VIPAVI so bili izvoljeni:
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
|Št.|  Ime in priimek  | Rojstvo |   Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |     |        | glasov |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 1.|Darjo Marc      |31. 3.  |Gradišče pri  |  89  |
|  |           |1962   |Vipavi 36,   |     |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 2.|Peter Jež      |23. 7.  |Gradišče pri  |  86  |
|  |           |1968   |Vipavi 28,   |     |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 3.|Matej Leban     |3. 1. 1980|Gradišče pri  |  61  |
|  |           |     |Vipavi 22,   |     |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 4.|Petra Bukovič    |1. 6. 1982|Gradišče pri  |  55  |
|  |           |     |Vipavi 33 d,  |     |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 5.|Darinka Jež     |29. 4.  |Gradišče pri  |  54  |
|  |           |1959   |Vipavi 6 a,   |     |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 6.|Branko Česen     |2. 1. 1963|Gradišče pri  |  54  |
|  |           |     |Vipavi 47 b,  |     |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 7.|Samuel Poljšak    |7. 1. 1968|Gradišče pri  |  53  |
|  |           |     |Vipavi 39 a,  |     |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti LOZICE so bili izvoljeni:
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
|Št.|  Ime in priimek  | Rojstvo |   Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |     |        | glasov |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 1.|Matjaž Trošt     |9. 3. 1973|Lozice 47,   |  81  |
|  |           |     |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 2.|Zdravko Bratož    |30. 5.  |Podgrič 15,   |  77  |
|  |           |1969   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 3.|Tanja Žorž      |24. 9.  |Lozice 24 b,  |  74  |
|  |           |1976   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 4.|Damjan Furlan    |16. 6.  |Lozice 34 c,  |  74  |
|  |           |1977   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 5.|Sonja Furlan     |23. 11.  |Lozice 12,   |  72  |
|  |Štrancar       |1969   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 6.|Primož Nabergoj   |4. 9. 1975|Podgrič 7,   |  69  |
|  |           |     |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti LOŽE so bili izvoljeni:
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
|Št. |  Ime in priimek  | Rojstvo |  Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |      |        | glasov |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 1. |Melita Dolenc    |22. 3.   |Lože 13, Vipava|  70  |
|  |          |1976    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 2. |Branko Kodelja   |22. 8.   |Lože 56, Vipava|  62  |
|  |          |1960    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 3. |Štefan Jež     |19. 10.  |Lože 30, Vipava|  49  |
|  |          |1969    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 4. |Marko Benčina    |17. 7.   |Lože 18, Vipava|  49  |
|  |          |1985    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 5. |Dragica Vidrih   |2. 9. 1961 |Lože 18a,   |  47  |
|  |          |      |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 6. |Špela Benčič    |19. 11.  |Lože 32, Vipava|  44  |
|  |          |1979    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 7. |Primož Žigon    |19. 1.   |Lože 16, Vipava|  43  |
|  |          |1975    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti MANČE so bili izvoljeni:
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
|Št. |  Ime in priimek  | Rojstvo |  Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |      |        | glasov |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 1. |Borut Furlan    |23. 1.   |Manče 19a,   |  54  |
|  |          |1972    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 2. |Alojzij Adamič   |1. 7. 1970 |Manče 20a,   |  53  |
|  |          |      |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 3. |Barbara Škerjanc  |4. 9. 1977 |Manče 11a,   |  49  |
|  |          |      |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 4. |Matej Rener     |13. 5.   |Manče 4c,   |  49  |
|  |          |1974    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 5. |Mirjam Tozan    |13. 9.   |Manče 8, Vipava|  47  |
|  |          |1976    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 6. |Lea Pangerc     |16. 3.   |Manče 25,   |  44  |
|  |          |1965    |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 7. |Aljaž Uršič     |1. 9. 1977 |Manče 2a,   |  38  |
|  |          |      |Vipava     |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti PODNANOS so bili izvoljeni:
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
|Št.|  Ime in priimek  | Rojstvo |   Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |      |        | glasov |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 1.|Zoran Žgur     |28. 5.   |Orehovica 9,  |  55  |
|  |          |1962    |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 2.|Gregor Martinuč   |4. 9. 1977 |Orehovica 42,  |  42  |
|  |          |      |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 3.|Darko Rosa     |11. 8.   |Podnanos 43,  |  124  |
|  |          |1960    |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 4.|Jože Potočnik    |16. 3.   |Podnanos 75a,  |  87  |
|  |          |1946    |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 5.|Janez Furlan    |1. 8. 1980 |Poreče 16,   |  24  |
|  |          |      |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 6.|Bruno Andlovec   |13. 2.   |Poreče 12,   |  23  |
|  |          |1965    |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 7.|Boštjan Jelerčič  |21. 2.   |Hrašče 9,    |  36  |
|  |          |1971    |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 8.|Matjaž Furlan    |12. 7.   |Podbreg 23,   |  33  |
|  |          |1974    |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
| 9.|Stojan Vitežnik   |2. 7. 1959 |Podbreg 36b,  |  23  |
|  |          |      |Podnanos    |     |
+---+--------------------+-----------+----------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti PODRAGA so bili izvoljeni:
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
|Št.|  Ime in priimek  | Rojstvo |   Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |     |        | glasov |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 1.|Miloš Lavrenčič   |22. 9.  |Podraga 70,   |  138  |
|  |           |1957   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 2.|Jožef Rutar     |1. 3. 1947|Podraga 36,   |  129  |
|  |           |     |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 3.|Ljuba Janežič    |20. 9.  |Podraga 4,   |  120  |
|  |           |1950   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 4.|Ivan Krušec     |3. 10.  |Podraga 82,   |  106  |
|  |           |1937   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 5.|Elvis Rener     |23. 2.  |Podraga 23b,  |  106  |
|  |           |1973   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 6.|Ida Ferjančič    |6. 10.  |Podraga 41,   |  106  |
|  |           |1966   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 7.|Tanja Trošt     |14. 11.  |Podraga 89c,  |  106  |
|  |           |1959   |Podnanos    |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti SLAP so bili izvoljeni:
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
|Št. |  Ime in priimek  | Rojstvo |  Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |      |        | glasov |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 1. |Andrej Petrič    |2. 12.   |Slap 3c, Vipava|  105  |
|  |          |1967    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 2. |Ksenija Furlan   |6. 4. 1977 |Slap 2, Vipava |  89  |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 3. |Robert Ferjančič  |11. 5.   |Slap 41, Vipava|  87  |
|  |          |1964    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 4. |Tanja Malik     |15. 1.   |Slap 10, Vipava|  86  |
|  |          |1961    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 5. |Mitja Volk     |28. 10.  |Slap 4c, Vipava|  81  |
|  |          |1976    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 6. |Alojz Ambrožič   |15. 7.   |Slap 89, Vipava|  78  |
|  |          |1958    |        |     |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
| 7. |Erika Jež      |8. 7. 1985 |Slap 95, Vipava|  72  |
+----+--------------------+-----------+---------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti VIPAVA so bili izvoljeni:
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
|Št.|  Ime in priimek | Rojstvo |   Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |      |         | glasov |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 1.|Jurij Premrl    |1. 9. 1960 |Na Produ 5,   |  137  |
|  |          |      |Vipava      |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 2.|Mateja Kodelja   |3. 2. 1979 |Na Produ 17,   |  136  |
|  |          |      |Vipava      |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 3.|Mitja Lavrenčič  |27. 6.   |Na Produ 13,   |  97  |
|  |          |1960    |Vipava      |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 4.|Milan Poljšak   |25. 8.   |Zemono 9a, Vipava|  124  |
|  |          |1949    |         |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 5.|Franc Ferjančič  |23. 6.   |Zemono 2, Vipava |  121  |
|  |          |1963    |         |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 6.|Ingrid Šelj    |15. 3.   |Glavni trg 16 c, |  101  |
|  |          |1965    |Vipava      |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 7.|Miloš Česen    |19. 2.   |Kociančičeva   |  120  |
|  |          |1969    |ulica 5, Vipava |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 8.|Robert Ferjančič  |4. 2. 1969 |Kosovelova ulica |  116  |
|  |          |      |28, Vipava    |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
| 9.|Magdalena Fučko  |22. 7.   |Kociančičeva   |  105  |
|  |          |1964    |ulica 13, Vipava |     |
+---+-------------------+-----------+-----------------+---------+
V Svet krajevne skupnosti VRHPOLJE so bili izvoljeni:
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
|Št.|  Ime in priimek  | Rojstvo |   Naslov   |  Št.  |
|  | izvoljenega člana |     |        | glasov |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 1.|Karolina Kobal    |8. 8. 1984|Vrhpolje 42,  |  81  |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 2.|Danilo Krečič    |5. 2. 1955|Vrhpolje 2c,  |  44  |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 3.|Rok Kobal      |21. 4.  |Vrhpolje 40a,  |  43  |
|  |           |1978   |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 4.|Primož Premrl    |4. 5. 1971|Vrhpolje 57,  |  122  |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 5.|Joško Kobal     |24. 5.  |Vrhpolje 99a,  |  104  |
|  |           |1962   |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 6.|Borut Ražem     |4. 5. 1960|Vrhpolje 105b, |  92  |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 7.|Vladimir Škrlj    |15. 11.  |Duplje 34b,   |  83  |
|  |           |1953   |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 8.|Simon Hrovatin    |13. 5.  |Duplje 5,    |  63  |
|  |           |1987   |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
| 9.|Bogdana Počkar    |7. 5. 1968|Duplje 15,   |  62  |
|  |           |     |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
|10.|Darka Poljšak    |13. 2.  |Sanabor 14,   |  38  |
|  |           |1968   |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
|11.|Valerija Zalar    |13. 5.  |Sanabor 1b,   |  30  |
|  |           |1953   |Vipava     |     |
+---+---------------------+----------+----------------+---------+
Št. 040-0031/2010-1
Vipava, dne 13. oktobra 2010
Predsednik ObVK
Marjan Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost