Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4901. Sklep o imenovanju podžupana Občine Osilnica, stran 13917.

Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 33. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.), izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Osilnica
1.
Za podžupana Občine Osilnica se imenuje Mladen ŽAGAR, stanujoč Bezgovica 5, p. Osilnica.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 032-0010/2010-1
Osilnica, dne 15. novembra 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost