Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4894. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Krško o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjo kandidatko na listi SLS, stran 13904.

Na podlagi 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) je občinska volilna komisija občine Krško sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Ugotovi se, da je Francu Bogoviču, stanujočemu na naslovu Koprivnica 39, Koprivnica, prenehal mandat člana občinskega sveta Občine Krško, z dne 26. 10. 2010.
II.
Ugotovi se, da je mandat člana občinskega sveta Občine Krško Franca Bogoviča prešel na naslednjo kandidatko pod št. 3 iz stranke SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v 1. volilni enoti. To je Mirela Zalokar, roj. 23. 6. 1960, stanujoča na naslovu Pot na Armes 29, Senovo.
III.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Št. 041-1/2010 O302
Krško, dne 5. novembra 2010
Predsednik OVK Krško
Bojan Trampuš l.r.

AAA Zlata odličnost