Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4887. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, stran 13898.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10) in devete alinee drugega odstavka 16. člena ter 23. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 1. redni konstitutivni seji dne 10. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
I.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica se imenujejo:
1. Milan JEVNIKAR, roj. 23. 6. 1957, Spodnje Brezovo 2, Višnja Gora – predsednik
2. Dušan ARTAČ, roj. 4. 2. 1966, Gabrje pri Stični 46, Ivančna Gorica – član
3. Irena BRODNJAK, roj. 4. 4. 1957, Stična 58a, Ivančna Gorica – članica
4. mag. Jurij KOS, roj. 24. 1. 1954, Ulica Cankarjeve brigade 20, Ivančna Gorica – član
5. Tomaž SMOLE, roj. 14. 6. 1968, Gabrje pri Stični 49, Ivančna Gorica – član
6. Milena VRENČUR, roj. 9. 7. 1946, Ulica Cankarjeve brigade 25, Ivančna Gorica – članica
7. Milena VRHOVEC, roj. 15. 5. 1958, Vir pri Stični 113, Ivančna Gorica – članica.
II.
Mandat predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov članom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih na volitvah dne 10. 10. 2010.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-0007/2010
Ivančna Gorica, dne 10. novembra 2010
Predsedujoča
konstitutivne seje
Milena Vrenčur l.r.

AAA Zlata odličnost