Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4882. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dravograd, stran 13894.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in prvega odstavka 34. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je županja Občine Dravograd sprejela naslednji
S K L E P
I.
Za podžupana Občine Dravograd imenujem člana Občinskega sveta Občine Dravograd Alfonza Naberžnika, univ. dipl. ekon., rojenega 3. 6. 1937, stanujočega Robindvor 1, 2370 Dravograd.
II.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županji pri njenem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere ga županja pooblasti.
IV.
Podžupan nadomešča županjo v primeru njene odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere ga županja pooblasti.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 032-0007/2010
Dravograd, dne 28. oktobra 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost