Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4879. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna, stran 13892.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 33. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/99, 15/01, 136/04, 134/06) je župan Občine Dobrna dne 8. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Dobrna
1. člen
Za podžupana Občine Dobrna imenujem Stanislava Božnika, roj. 4. 2. 1959, stanujoč Vrba 13, 3204 Dobrna.
2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga župan pooblasti.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0012/2010-1(6)
Dobrna, dne 8. novembra 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost