Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4875. Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Beltinci zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta, stran 13890.

Na podlagi določil pete alinee 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 1. konstitutivni seji dne 3. 11. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
Dr. Mateju Gomboši, Beltinci, Panonska 101 je zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Beltinci.
O b r a z l o ž i t e v:
Na prvi konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Beltinci dne 3. 11. 2010 je bilo med drugim ugotovljeno, da je bil dr. Matej Gomboši, Beltinci, Panonska 101 hkrati izvoljen za člana Občinskega sveta in za župana Občine Beltinci. Predsedujoči je občinski svet opozoril, da v danem primeru prihaja do nezdružljivosti občinskih funkcij po peti alinei prvega odstavka 37.a člena ZLS.
Ob navedeni ugotovitvi je dr. Matej Gomboši podal predsedujočemu pisno nepreklicno izjavo, da sprejema funkcijo župana občine in se odpoveduje funkciji člana občinskega sveta.
Občinski svet Občine Beltinci je z ozirom na gornje ugotovitve nato sprejel ugotovitveni sklep, da je dr. Mateju Gomboši, Beltinci, Panonska 101 zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Beltinci.
Pisni odpravek tega ugotovitvenega sklepa se pošlje Občinski volilni komisiji Občine Beltinci, da izvede postopek za nadomestnega člana občinskega sveta v skladu s 30. členom Zakona o volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08).
Št. 032-01/2010-1-06/V
Beltinci, dne 3. novembra 2010
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost