Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4869. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov, stran 13886.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
1. člen
V Pravilniku o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 101/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kakor je določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09; v nadaljnjem besedilu: zakon) in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo).«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se v prvi alineji številka »90« nadomesti s številko »80«, v drugi alineji pa se številka »70« nadomesti s številko »60«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 0075-1/2010-19
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-3211-0047
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
 
Soglašam!
 dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost