Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4864. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje, stran 13799.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje
1. člen
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Meže v Občini Prevalje, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob reki Meži v Občini Prevalje poteka po zemljiščih s parc. št. 108/8, 117/1, 117/14, 117/15, 117/16, 117/26, 192/7, 192/27, 192/41, 192/49, 192/50, 608/7, 608/17, 608/21 in 608/43, k.o. Farna vas, in sega pet metrov stran od vodnega zemljišča reke Meže s parc. št. 608/1, k.o. Farna vas.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Meže poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-42/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2511-0112
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost