Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4840. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 26. oktobra 2010, stran 13774.

R A Z L A G E
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 26. oktobra 2010
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 39/98, 46/98, 97/00 in 60/08) na seji, dne 26. 10. 2010, sprejel naslednje razlage:
11. Letni dopust
35., 36. in 37. člen
Če je trajanje dopusta za določeno koledarsko leto, določeno samo po določbah KPZZ za konkretnega zdravnika ugodnejše, kot po določbah drugih kolektivnih pogodb, se dopust tega zdravnika oziroma zobozdravnika odmeri samo po določbah KPZZ.
Če so za odmero letnega dopusta zdravnikov za posamezno koledarsko leto za konkretnega zdravnika oziroma zobozdravnika ugodnejše druge kolektivne pogodbe, se določbe 35.,36. in 37. člena Kolektivne pogodbe za tega zdravnika oziroma zobozdravnika za to koledarsko leto ne uporabljajo. Delna uporaba določb o letnem dopustu po KPZZ ni možna: določbe 35.,36. in 37. čl. KPZZ je treba uporabiti v celoti ali pa sploh ne.
Primerjavo odmere dopusta po različnih kolektivnih pogodbah, ki veljajo v dejavnosti zdravstva, opravi delodajalec.
13. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
44. člen
Kot »drugi zavod« v kontekstu 44. člena KPZZ je treba uporabiti definicijo 2. točke splošnih določb KPZZ, ki besedo »zavod« uporablja za zdravstvene zavode ter zdravnike in zobozdravnike-zasebnike, ki zaposlujejo zdravnike in zobozdravnike.
»Drugi zavod« je torej vsak zavod, ki ustreza navedeni definiciji, in ni zdravnikov delodajalec.
Kot »dan izobraževanja« je šteti koledarski dan, ko je zdravnik razen izobraževanja povsem prost drugih delovnih obveznosti.
Določba 44. člena KPZZ se uporablja za vse zdravnike, za katere velja KPZZ.
13. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
48. člen
Odsotnost z dela za pripravo specialističnega izpita se izrabi v strnjenem sklopu neposredno pred predvidenim opravljanjem specialističnega izpita; v dogovoru z delodajalcem pa se lahko izrablja tudi po delih med specializacijo.
7. Povračila stroškov v zvezi z delom
b) Povračilo stroškov za službeno potovanje
86. člen
Prevoz zdravnika oziroma zobozdravnika z enega delovišča na drugega šteje kot službena pot in ne kot prevoz na delo.
RAZLAGE POSEBNEGA TARIFNEGA DELA KOLEKTIVNE POGODBE ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 60/08)
6. člen
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)
Razvrstitev specializantov ne delovna mesta z oznako PPD1 – PPD3 je odvisna zgolj od tega, v kakšnih okoliščinah (PPD) specializant dejansko opravlja delo.
6. člen, 2. točka in 3. alineja
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD) Razlaga pojma urgentne službe
Delodajalec je dolžan opredeliti kraj in čas, kjer se opravlja urgentna služba. Zdravnik oziroma zobozdravnik, ki se vključuje v urgentno službo, je upravičen do priznanja posebnih pogojev dela iz naslova urgentne službe.
Uvrstitev zdravnikov na delovna mesta z oznako PPD je odvisna zgolj od tega, v kakšnih okoliščinah (posebnih pogojih) zdravnik oziroma zobozdravnik dejansko opravlja svoje delo.
Predsednik Odbora
za razlago kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida l.r.

AAA Zlata odličnost