Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4836. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Paki v Mestni občini Velenje, stran 13701.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Paki v Mestni občini Velenje
1. člen
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Pake v Mestni občini Velenje, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob reki Paki v centru mesta Velenje poteka po zemljiščih parcel s parc. št. 2610/19, 2610/20 in 2610/21, k. o. Velenje, in sega pet metrov stran od vodnega zemljišča reke Pake s parc. št. 3608/1, k. o. Velenje.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Pake poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-43/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2511-0099
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost