Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4814. Poročilo o izidu volitev, stran 13685.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica objavlja
P O R O Č I L O
o izidu volitev
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je na seji, dne 11. 10. 2010 ugotovila naslednje izide rednih volitev, ki so bile 10. 10. 2010:
1.
VOLITVE ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
+----+------------------------+-----+------+
|1. |Gregor Veličkov     | 1148| 8.84|
+----+------------------------+-----+------+
|2. |Tomaž Slokar      | 2066| 15.92|
+----+------------------------+-----+------+
|3. |Matej Arčon       | 2416| 18.61|
+----+------------------------+-----+------+
|4. |Črtomir Špacapan    | 2276| 17.53|
+----+------------------------+-----+------+
|5. |Nataša Leban      | 537| 4.14|
+----+------------------------+-----+------+
|6. |Matjaž Kulot      | 221| 1.70|
+----+------------------------+-----+------+
|7. |Miloš Lozič       | 118| 0.91|
+----+------------------------+-----+------+
|8. |Oton Filipič      | 902| 6.95|
+----+------------------------+-----+------+
|9. |Darinka Kozinc     | 3297|25.40.|
+----+------------------------+-----+------+
2.
Glede na to, da nobeden kandidat za župana ni dobil večine glasov, je Občinska volilna komisija Nova Gorica, na podlagi 107. Člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08), na seji, dne 11. 10. 2010, sprejela sklep o razpisu drugega kroga med kandidatoma Darinko Kozinc – SD – Socialni demokrati in Matejem Arčonom – LDS – Liberalna demokracija Slovenije, dne 24. 10. 2010.
SKLEP
3.
VOLITVE ČLANOV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-------+--------------------+-------+-------+
|Zap.št.|Ime liste      |  Št.|   %|
|    |          | glasov| glasov|
+-------+--------------------+-------+-------+
|1   |Lista Roberta    |  1319| 10.26|
|    |Goloba       |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|2   |SNS – SLOVENSKA   |  349|  2.72|
|    |NACIONALNA STRANKA |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|3   |LDS – LIBERALNA   |  1102|  8.57|
|    |DEMOKRACIJA     |    |    |
|    |SLOVENIJE      |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|4   |Lista za razvoj   |  350|  2.72|
|    |podeželja      |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|5   |SD – SOCIALNI    |  2452| 19.08|
|    |DEMOKRATI      |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|6   |ZZP – ZVEZA     |  539|  4.19|
|    |ZA PRIMORSKO/ZZP  |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|7   |Lista obrti in   |  398|  3.10|
|    |podjetništva    |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|8   |Lista za kakovost  |  368|  2.86|
|    |bivanja       |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|9   |Lista Trnovske in  |  937|  7.29|
|    |Banjške planote   |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|10   |ZARES – NOVA    |  593|  4.61|
|    |POLITIKA      |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|11   |NSI – NOVA     |  594|  4.62|
|    |SLOVENIJA –     |    |    |
|    |KRŠČANSKA LJUDSKA  |    |    |
|    |STRANKA       |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|12   |SDS – SLOVENSKA   |  1667| 12.97|
|    |DEMOKRATSKA STRANKA |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|13   |SEG – STRANKA    |  179|  1.39|
|    |EKOLOŠKIH GIBANJ  |    |    |
|    |SLOVENIJE      |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|14   |Lista za Solkan   |  247|  1.92|
+-------+--------------------+-------+-------+
|15   |DESUS –       |  736|  5.73|
|    |DEMOKRATIČNA    |    |    |
|    |STRANKA UPOKOJENCEV |    |    |
|    |SLOVENIJE      |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|16   |SLS – SLOVENSKA   |  289|  2.25|
|    |LJUDSKA STRANKA   |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
|17   |Lista Gregorja   |  735|  5.72|
|    |Veličkova      |    |    |
+-------+--------------------+-------+-------+
Posamezna lista ima naslednje število mandatov:
+---+---+---------------------------------+
| 4| 1|Lista Roberta Goloba       |
+---+---+---------------------------------+
| 1| 2|SNS – SLOVENSKA NACIONALNA    |
|  |  |STRANKA             |
+---+---+---------------------------------+
| 3| 3|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|  |  |SLOVENIJE            |
+---+---+---------------------------------+
| 1| 4|Lista za razvoj podeželja    |
+---+---+---------------------------------+
| 7| 5|SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |
+---+---+---------------------------------+
| 1| 6|ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP   |
+---+---+---------------------------------+
| 1| 7|Lista obrti in podjetništva   |
+---+---+---------------------------------+
| 1| 8|Lista za kakovost bivanja    |
+---+---+---------------------------------+
| 2| 9|Lista Trnovske in Banjške    |
|  |  |planote             |
+---+---+---------------------------------+
| 1| 10|ZARES – NOVA POLITIKA      |
+---+---+---------------------------------+
| 1| 11|NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|  |  |LJUDSKA STRANKA         |
+---+---+---------------------------------+
| 5| 12|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |  |STRANKA             |
+---+---+---------------------------------+
| 0| 13|SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ  |
|  |  |SLOVENIJE            |
+---+---+---------------------------------+
| 0| 14|Lista za Solkan         |
+---+---+---------------------------------+
| 2| 15|DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA   |
|  |  |STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |
+---+---+---------------------------------+
| 0| 16|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+---+---+---------------------------------+
| 2| 17|Lista Gregorja Veličkova     |
+---+---+---------------------------------+
| 32|  |SKUPAJ              |
+---+---+---------------------------------+
4.
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) je na seji, dne 11. 10. 2010, sprejela naslednji ugotovitveni sklep
Za člane Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica so iz posameznih list dobili mandate naslednji kandidati:
+----------------------------------------+
|Lista: 1 – Lista Roberta Goloba     |
+--+-------------------------------------+
|1 |Robert Golob, roj. 23. 1. 1967,   |
| |Kromberk, Pod Škabrijelom 72     |
+--+-------------------------------------+
|2 |Nataša Leban, roj. 20. 8. 1972,   |
| |Potok pri Dornberku 26a       |
+--+-------------------------------------+
|3 |Mitja Trtnik, 25. 8. 1946, Pristava, |
| |Ul. Sergeja Mašere 16        |
+--+-------------------------------------+
|4 |Mirjam Bon Klanjšček, 18. 7. 1954,  |
| |Kromberk, Pri hrastu 9        |
+----------------------------------------+
|Lista: 2 – SNS – SLOVENSKA NACIONALNA  |
|STRANKA                 |
+--+-------------------------------------+
|1 |Miran Müllner, roj. 9. 9. 1964, Nova |
| |Gorica, Grčna 8           |
+----------------------------------------+
|Lista: 3 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA |
|SLOVENIJE                |
+--+-------------------------------------+
|1 |Matej Arčon, roj. 4. 11. 1972, Nova |
| |Gorica, Cankarjeva ulica 2      |
+--+-------------------------------------+
|2 |Lara Beseničar Pregelj, roj. 20. 5. |
| |1973, Nova Gorica, Ul. XXX. divizije |
| |3b                  |
+--+-------------------------------------+
|3 |Dejana Baša, roj. 9. 4. 1964,    |
| |Prvačina 145             |
+----------------------------------------+
|Lista: 4 – Lista za razvoj podeželja  |
+--+-------------------------------------+
|1 |Anton Peršič, roj. 30. 3. 1952,   |
| |Vitovlje 2b             |
+----------------------------------------+
|Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |
+--+-------------------------------------+
|1 |Darinka Kozinc, 9. 10. 1953, Solkan, |
| |Med ogradami 37           |
+--+-------------------------------------+
|2 |Valter Vodopivec, roj. 29. 10. 1954, |
| |Stara Gora 9             |
+--+-------------------------------------+
|3 |Uroš Saksida, roj. 10. 4. 1971, Nova |
| |Gorica, Lemutova ulica 26      |
+--+-------------------------------------+
|4 |Elvira Šušmelj, roj. 29. 7. 1961,  |
| |Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade |
| |47                  |
+--+-------------------------------------+
|5 |Tomaž Horvat, roj. 6. 2. 1974,    |
| |Ozeljan 119             |
+--+-------------------------------------+
|6 |Aleš Jakin, roj. 26. 4. 1978, Nova  |
| |Gorica, Ul. Gradnikove brigade 4a  |
+--+-------------------------------------+
|7 |Vida Škrlj, roj. 24. 1. 1951, Nova  |
| |Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 28 |
+----------------------------------------+
|Lista: 6 – ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-  |
|ZZP                   |
+--+-------------------------------------+
|31|Miro Kerševan, roj. 24. 5. 1949,   |
| |Gradišče nad Prvačino 18b      |
+----------------------------------------+
|Lista: 7 – Lista obrti in podjetništva |
+--+-------------------------------------+
|1 |Marko Tribušon, roj. 17. 4. 1967,  |
| |Ozeljan 31a             |
+----------------------------------------+
|Lista: 8 – Lista za kakovost bivanja  |
+--+-------------------------------------+
|1 |Tomaž Torkar, roj. 15. 8. 1966, Nova |
| |Gorica, Kidričeva ulica 31c     |
+----------------------------------------+
|Lista: 9 – Lista Trnovske in Banjške  |
|planote                 |
+--+-------------------------------------+
|1 |Boris Rijavec, roj. 31. 5. 1965,   |
| |Trnovo 2d              |
+--+-------------------------------------+
|2 |Anton Petrovčič, roj. 3. 6. 1951,  |
| |Čepovan 76              |
+----------------------------------------+
|Lista: 10 – ZARES – NOVA POLITIKA    |
+--+-------------------------------------+
|1 |Črtomir Špacapan, roj. 9. 4. 1956,  |
| |Nova Gorica, Ul. Tolminskih     |
| |puntarjev 4             |
+----------------------------------------+
|Lista: 11 – NSI – NOVA SLOVENIJA –   |
|KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA        |
+--+-------------------------------------+
|1 |Oton Filipič, roj. 23. 4. 1963,   |
| |Ravnica 9s              |
+----------------------------------------+
|Lista: 12 – SDS – SLOVENSKA       |
|DEMOKRATSKA STRANKA           |
+--+-------------------------------------+
|1 |Tomaž Slokar, roj. 16. 7. 1971, Nova |
| |Gorica, Gregorčičeva ulica 15c    |
+--+-------------------------------------+
|2 |Patricija Šulin, roj. 25. 11. 1965, |
| |Nova Gorica, Cankarjeva ulica 48   |
+--+-------------------------------------+
|3 |Stanko Žgavc, roj. 1. 3. 1949, Nova |
| |Gorica, Gortanova ulica 24      |
+--+-------------------------------------+
|4 |Niko Jurca, roj. 25. 9. 1953, Nova  |
| |Gorica, Ul. Gradnikove brigade 49  |
+--+-------------------------------------+
|5 |Kaja Draksler, roj. 13. 7. 1987,   |
| |Solkan, Med ogradami 38       |
+----------------------------------------+
|Lista: 15 – DESUS – DEMOKRATIČNA    |
|STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE      |
+--+-------------------------------------+
|1 |Ivan Erzetič, roj. 15. 12. 1940,   |
| |Voglarji 21             |
+--+-------------------------------------+
|2 |Milojka Valantič, roj. 17. 6. 1949, |
| |Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade |
| |11                  |
+----------------------------------------+
|Lista: 17 – Lista Gregorja Veličkova  |
+--+-------------------------------------+
|1 |Tomaž Belingar, roj. 6. 7. 1979,   |
| |Nova Gorica, Vojkova cesta 54    |
+--+-------------------------------------+
|2 |Aleksander Gaberščik, roj. 23. 4.  |
| |1950, Nova Gorica, Ul. Gradnikove  |
| |brigade 29.             |
+--+-------------------------------------+
Št. 041-1/2010-343
Nova Gorica, dne 11. oktobra 2010
Andrej Orel l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost