Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4813. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota, stran 13685.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, in 45/08 – ZLV-H), ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, št. 032-0011/2010-1 z dne 2. novembra 2010, ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010, je Občinska volilna komisija na seji, dne 8. novembra 2010, sprejela
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota ugotavlja:
– da je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 1. seji, dne 2. novembra 2010, na podlagi 37.b člena, v povezavi s peto alineo prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 84/10 – Odl. US) sprejel ugotovitveni sklep, da Antonu ŠTIHCU preneha mandat člana mestnega sveta, in da se je Anton ŠTIHEC odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep mestnega sveta o prenehanju mandata;
– da mandat člana mestnega sveta preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Modra lista Antona ŠTIHCA, v 3. volilni enoti;
– da je naslednja kandidatka na listi kandidatov Modra lista Antona ŠTIHCA v volilni enoti 3 Jožica VIHER, roj. 18. 3. 1960, Černelavci, Zadružna ulica 28;
– da je kandidatka dne 8. novembra 2010 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice mestnega sveta.
II.
Ta ugotovitveni sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0011/2010-3
Murska Sobota, dne 8. novembra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Bojan Žunič l.r.

AAA Zlata odličnost