Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4810. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica, stran 13677.

Občinska volilna komisija je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H, v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komisija Občine Mežica sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica
Občinska volilna komisija je na 10. seji, dne 10. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah v Občinski svet Občine Mežica, dne 10. 10. 2010 ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev v Občinski svet Občine Mežica, ki šteje 14 članov:
I.
Na volitvah 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 3211 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Skupno je glasovalo 1993 volivcev ali 62,08% vseh volilnih upravičencev od tega:
+----+----------------------------+-------+
| 1. |Na voliščih po volilnem   |  1951|
|  |imeniku           |    |
+----+----------------------------+-------+
| 2. |Po pošti          |   5|
+----+----------------------------+-------+
| 3. |Predčasno          |   37|
+----+----------------------------+-------+
| 4. |S potrdilom         |   0|
+----+----------------------------+-------+
II.
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1993. Od tega je bilo 1934 veljavnih in 59 neveljavnih.
Posamezne liste, ki so navedene po izžrebanem vrstnem redu, so dobile naslednje število glasov.
+----+-----------------------+------+------+
|Zap.|Ime liste       | Št. | %  |
| št.|            |glasov|   |
+----+-----------------------+------+------+
| 1. |DeSUS – Demokratična  | 195 |10,08 |
|  |stranka upokojencev  |   |   |
|  |Slovenije       |   |   |
+----+-----------------------+------+------+
| 2. |Oserban Stanislav   | 78 | 4,03 |
+----+-----------------------+------+------+
| 3. |Avgust Gerdej - Kajžar | 226 |11,69 |
|  |in skupina volivcev  |   |   |
+----+-----------------------+------+------+
| 4. |LDS – Liberalna    | 122 | 6,31 |
|  |demokracija Slovenije |   |   |
+----+-----------------------+------+------+
| 5. |Neodvisna lista –   | 38 | 1,96 |
|  |Vinko Strgar in    |   |   |
|  |invalidi Mežice    |   |   |
+----+-----------------------+------+------+
| 6. |Miran Prošt      | 70 | 3,62 |
+----+-----------------------+------+------+
| 7. |S srcem za Mežico   | 213 |11,01 |
+----+-----------------------+------+------+
| 8. |SD – Socialni     | 214 |11,07 |
|  |demokrati       |   |   |
+----+-----------------------+------+------+
| 9. |Tudi mi smo tu     | 74 | 3,83 |
+----+-----------------------+------+------+
| 10.|ZARES – nova politika | 100 | 5,17 |
+----+-----------------------+------+------+
| 11.|SLS – Slovenska    | 216 |11,17 |
|  |ljudska stranka    |   |   |
+----+-----------------------+------+------+
| 12.|SDS – Slovenska    | 388 |20,06 |
|  |demokratska stranka  |   |   |
+----------------------------+------+------+
|SKUPAJ:           | 1934 | 100 |
+----------------------------+------+------+
III.
Na osnovi 14. člena ZLV je Občinska volilna komisija ugotovila, da pripada posameznim listam naslednje število mandatov:
+----+---------------------------+--------+
|Zap.|Ime liste         | Število|
| št.|              |mandatov|
+----+---------------------------+--------+
| 1. |DeSUS – Demokratična    |  1  |
|  |stranka upokojencev    |    |
|  |Slovenije         |    |
+----+---------------------------+--------+
| 2. |Oserban Stanislav     |  0  |
+----+---------------------------+--------+
| 3. |Avgust Gerdej - Kajžar in |  2  |
|  |skupina volivcev      |    |
+----+---------------------------+--------+
| 4. |LDS – Liberalna demokracija|  1  |
|  |Slovenije         |    |
+----+---------------------------+--------+
| 5. |Neodvisna lista – Vinko  |  0  |
|  |Strgar in invalidi Mežice |    |
+----+---------------------------+--------+
| 6. |Miran Prošt        |  0  |
+----+---------------------------+--------+
| 7. |S srcem za Mežico     |  2  |
+----+---------------------------+--------+
| 8. |SD – Socialni demokrati  |  2  |
+----+---------------------------+--------+
| 9. |Tudi mi smo tu       |  0  |
+----+---------------------------+--------+
| 10.|ZARES – nova politika   |  1  |
+----+---------------------------+--------+
| 11.|SLS – Slovenska ljudska  |  2  |
|  |stranka          |    |
+----+---------------------------+--------+
| 12.|SDS – Slovenska demokratska|  3  |
|  |stranka          |    |
+--------------------------------+--------+
|SKUPAJ MANDATOV:        |  14  |
+--------------------------------+--------+
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bilo v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV oddano zadostno število preferenčnih glasov za naslednje liste kandidatov:
Za listo DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije je bilo oddanih skupaj 50 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za to listo moral določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Ker pa število preferenčnih glasov za nobenega kandidata s te liste ne presega 10% števila vseh oddanih glasov za to listo, se edini mandat podeli po vrstnem redu kandidatov na listi.
Za listo LDS – Liberalna demokracija Slovenije je bilo oddanih skupaj 40 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% vseh oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za to listo moral določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi je edini kandidat, to je kandidat pod zaporedno številko ena, Blaž Šušel dobil 17 preferenčnih glasov in s tem presegel 10% števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se mu je dodelil edini mandat, ki pripada tej listi.
Za listo S srcem za Mežico je bilo oddanih skupaj 66 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za to listo moral določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Ker pa število oddanih preferenčnih glasov za nobenega kandidata s te liste ne presega 10% števila vseh oddanih glasov za listo, sta se mandata dodelila po vrstnem redu kandidatov na listi.
Za listo SD – Socialni demokrati je bilo oddanih skupaj 67 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih glasov za to listo, zato se mora vrstni red za to listo določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Na listi SD – Socialni demokrati je samo ena kandidatka, to je Irma Rebula, druga po vrstnem redu na listi, dobila 27 preferenčnih glasov in s tem presegla 10% števila vseh glasov oddanih za to listo, zato se prvi mandat te liste dodeli njej. Drugi še preostali mandat, ki pripada tej listi, pa se dodeli po vrstnem redu kandidatov na listi, saj število oddanih preferenčnih glasov za vse ostale kandidate s te liste ne presega 10% števila vseh oddanih glasov za listo, to je prvi kandidatki po vrstnem redu na tej listi, Miri Steblovnik.
Za listo Zares – nova politika je bilo oddanih skupaj 34 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih glasov za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Ker pa število preferenčnih glasov za nobenega kandidata s te liste ne presega 10% števila vseh oddanih glasov za to listo, se edini mandat podeli po vrstnem redu kandidatov na listi.
Za listo SLS – Slovenska ljudska stranka je bilo oddanih skupaj 64 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih glasov za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Ker pa število preferenčnih glasov za nobenega kandidata s te liste ne presega 10% števila vseh oddanih glasov za to listo, se oba mandata, ki pripadata tej listi, podelita po vrstnem redu kandidatov na listi.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v skladu s 14. in 18. členom ZLV izvoljeni v Občinski svet Občine Mežica naslednji kandidati:
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
|Zap. |Ime in priimek |Lista       |Datum |Bivališče  |
| št. |        |          |roj.  |       |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 1. |MAKSIMILJAN  |DeSUS –      |2. 8. |Podjunska  |
|   |KRAGELNIK   |Demokratična    |1952  |25, Mežica  |
|   |        |stranka upokojencev|    |       |
|   |        |Slovenije     |    |       |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 2. |AVGUST GERDEJ |Avgust Gerdej -  |11. 8. |Ob Meži 10, |
|   |        |Kajžar in skupina |1954  |Mežica    |
|   |        |volivcev      |    |       |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 3. |UROŠ VRČKOVNIK |Avgust Gerdej -  |23. 7. |Leška cesta |
|   |        |Kajžar in skupina |1968  |25, Mežica  |
|   |        |volivcev      |    |       |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 4. |BLAŽ ŠUŠEL   |LDS – Liberalna  |17. 6. |Fužinarska  |
|   |        |demokracija    |1961  |2, Mežica  |
|   |        |Slovenije     |    |       |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 5. |ALEŠ      |S srcem za Mežico |16. 12.|Knapovška 7, |
|   |PUSTOSLEMŠEK  |          |1968  |Mežica    |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 6. |NINA MAUHLER  |S srcem za Mežico |19. 1. |Prežihova 9, |
|   |        |          |1972  |Mežica    |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 7. |IRMA REBULA  |SD – Socialni   |13. 11.|Leška cesta |
|   |        |demokrati     |1954  |5b, Mežica  |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 8. |MIRA STEBLOVNIK|SD – Socialni   |27. 8. |Celovška 62, |
|   |        |demokrati     |1946  |Mežica    |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 9. |ZORAN MLAKAR  |ZARES – nova    |10. 5. |Fužinarska  |
|   |        |politika      |1956  |14, Mežica  |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 10. |JANEZ PRAPER  |SLS – Slovenska  |30. 10.|Celovška 17, |
|   |        |ljudska stranka  |1949  |Mežica    |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 11. |LOVRO VREŠ   |SLS – Slovenska  |25. 8. |Podkraj pri |
|   |        |ljudska stranka  |1969  |Mežici 24,  |
|   |        |          |    |Mežica    |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 12. |MIRO PETEK   |SDS – Slovenska  |6. 3. |Celovška 60, |
|   |        |demokratska stranka|1959  |Mežica    |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 13. |TATJANA URANC |SDS – Slovenska  |10. 10.|Leška 13,  |
|   |        |demokratska stranka|1957  |Mežica    |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
| 14. |ALJOŠA     |SDS – Slovenska  |3. 3. |Mrvovo 23,  |
|   |PODOJSTERŠEK  |demokratska stranka|1972  |Mežica    |
+-----+---------------+-------------------+-------+-------------+
Vsem izvoljenim kandidatom za člane Občinskega sveta Občine Mežica Občinska volilna komisija Občine Mežica izda potrdilo o izvolitvi na podlagi 91. člena ZLV.
Izid volitev se na podlagi drugega odstavka 90. člena ZLV objavi v občinskem uradnem glasilu, to je Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010-11
Mežica, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Darja Cokan l.r.
Namestnik predsednice
Emil Mori l.r.
Članica
Frančiška Merkač l.r.
Namestnica članice
Andrejka Breznik l.r.
Član
Dejan Kavtičnik l.r.
Namestnik člana
Blaž Pečovnik l.r.
Članica
Polona Atelšek l.r.
Namestnica članice
Marija Praper l.r.

AAA Zlata odličnost