Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4803. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 10. 10. 2010, stran 13666.

P O R O Č I L O
Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 10. 10. 2010
Občinska volilne komisija Občine Kobarid je na seji dne 11. 10. 2010 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kobarid.
I. Posamezne liste kandidatov v Občini Kobarid so dobile naslednje število glasov:
+---------+----+----+----+-----+-------+----+----+--------+---------+----+------+
| Liste  | ZZP| SLS|N.Si| SDS | Lista | LDS| SMS|SD+DeSUS|Neodvisni|SEM-|Skupaj|
|     |  |  |  |   | R.  |  |  |    |kandidati| Si |   |
|     |  |  |  |   |Kavčiča|  |  |    | Darko  |  |   |
|     |  |  |  |   |    |  |  |    |Smrekar- |  |   |
|     |  |  |  |   |    |  |  |    | Smrk … |  |   |
+---------+----+----+----+-----+-------+----+----+--------+---------+----+------+
| V.E. 1 | 79 | 36 | 42 | 210 | 143 | 31 | 62 |  153 | 126  | 7 | 889 |
|v.k.177,8|  |  |  |   |    |  |  |    |     |  |   |
+---------+----+----+----+-----+-------+----+----+--------+---------+----+------+
| V.E. 2 | 43 | 73 | 54 | 93 | 92  | 33 | 104|  64  |  67  | / | 623 |
|v.k.124,6|  |  |  |   |    |  |  |    |     |  |   |
+---------+----+----+----+-----+-------+----+----+--------+---------+----+------+
| V.E.3  | 101| 45 | 142| 293 | 83  | 36 | 31 |  60  | 281  | / | 1072 |
|v.k.178,6|  |  |  |   |    |  |  |    |     |  |   |
+---------+----+----+----+-----+-------+----+----+--------+---------+----+------+
| SKUPAJ | 223| 154| 238| 596 | 318 | 100| 197|  277 | 474  | 7 | 2584 |
+---------+----+----+----+-----+-------+----+----+--------+---------+----+------+
|  %   |8,63|5,96|9,21|23,06| 12,31 |3,87|7,62| 10,72 | 18,35  |0,27| 100 |
+---------+----+----+----+-----+-------+----+----+--------+---------+----+------+
v.k. – volilni količnik
II. Komisija je nato v skladu s 15. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) Uradni list RS, št. 94/07 in ZLV-H 45/08) ugotovila število mandatov (direkten mandat), ki so jih posamezne liste dobile na ravni volilne enote. Število mandatov se je ugotovilo z volilnim količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov oddanih za vse liste kandidatov v V.E. deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v V.E. S tem količnikom se deli število glasov za listo.
+------+---+---+----+---+-------+---+---+--------+---------+----+------+
| Liste|ZZP|SLS|N.Si|SDS| Lista |LDS|SMS|SD+DeSUS|Neodvisni|SEM-|Skupaj|
|   |  |  |  |  | R.  |  |  |    |kandidati| Si |   |
|   |  |  |  |  |Kavčiča|  |  |    | Darko  |  |   |
|   |  |  |  |  |    |  |  |    |Smrekar- |  |   |
|   |  |  |  |  |    |  |  |    | Smrk … |  |   |
+------+---+---+----+---+-------+---+---+--------+---------+----+------+
|V.E. 1| / | / | / | 1 |  /  | / | / |  /  |  /   | / |  1 |
+------+---+---+----+---+-------+---+---+--------+---------+----+------+
|V.E. 2| / | / | / | / |  /  | / | / |  /  |  /   | / |  0 |
+------+---+---+----+---+-------+---+---+--------+---------+----+------+
| V.E.3| / | / | / | 1 |  /  | / | / |  /  |  1   | / |  2 |
+------+---+---+----+---+-------+---+---+--------+---------+----+------+
|SKUPAJ| / | / | / | 2 |  /  | / | / |  /  |  1   | / |  3 |
+------+---+---+----+---+-------+---+---+--------+---------+----+------+
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
Direkten mandat so dobili sledeči kandidati:
SDS
1. Darja Hauptman   1. V.E. – 1. na listi
2. Jernej Bric     3. V.E. – 1. na listi
Neodvisni kandidati Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1. Marko Miklavič   3 V.E. – 2. na listi
III. V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se je preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdelilo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov oddanih za istoimenske liste v vseh volilnih enotah.
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do skupnega števila mandatov.
+------+--------+---------------------------+
| Zap. |Količnik|Ime liste         |
| št. |    |              |
+------+--------+---------------------------+
| 1. |596,00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|   |    |STRANKA          |
+------+--------+---------------------------+
| 2. |474,00 |NEODVISNI KANDIDATI DARKO |
|   |    |SMREKAR – SMRK IN     |
|   |    |PRIJATELJI; Danica Volarič |
|   |    |in skupina volivcev    |
+------+--------+---------------------------+
| 3. |318,00 |LISTA  ROBERTA KAVČIČA;  |
|   |    |Vojko Rot in skupina    |
|   |    |volivcev          |
+------+--------+---------------------------+
| 4. |298,00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|   |    |STRANKA          |
+------+--------+---------------------------+
| 5. |277,00 |SKUPNA LISTA SD + DeSUS  |
+------+--------+---------------------------+
| 6. |238,00 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|   |    |LJUDSKA STRANKA      |
+------+--------+---------------------------+
| 7. |237,00 |NEODVISNI KANDIDATI DARKO |
|   |    |SMREKAR – SMRK IN     |
|   |    |PRIJATELJI; Danica Volarič |
|   |    |in skupina volivcev    |
+------+--------+---------------------------+
| 8. |223,00 |ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP  |
+------+--------+---------------------------+
| 9. |198,67 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|   |    |STRANKA          |
+------+--------+---------------------------+
| 10. |197,00 |STRANKA MLADIH – ZELENI  |
|   |    |EVROPE           |
+------+--------+---------------------------+
| 11. |159,00 |LISTA  ROBERTA KAVČIČA;  |
|   |    |Vojko Rot in skupina    |
|   |    |volivcev          |
+------+--------+---------------------------+
| 12. |158,00 |NEODVISNI KANDIDATI DARKO |
|   |    |SMREKAR – SMRK IN     |
|   |    |PRIJATELJI; Danica Volarič |
|   |    |in skupina volivcev    |
+------+--------+---------------------------+
| 13. |154,00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+------+--------+---------------------------+
| 14 |149,00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|   |    |STRANKA          |
+------+--------+---------------------------+
| 15. |138,50 |SKUPNA LISTA SD + DeSUS  |
+------+--------+---------------------------+
| 16. |119,20 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|   |    |STRANKA          |
+------+--------+---------------------------+
Tako se je ugotovilo, da pripada v občini posameznim listam naslednje število mandatov:
+---+---+----+---+-------+---+---+--------+----------+----+------+
|ZZP|SLS|N.Si|SDS| Lista |LDS|SMS|SD+DeSUS| Neodvisni|SEM-|SKUPAJ|
|  |  |  |  |Roberta|  |  |    | kandidati| Si |   |
|  |  |  |  |Kavčiča|  |  |    |  Darko |  |   |
|  |  |  |  |    |  |  |    | Smrekar –|  |   |
|  |  |  |  |    |  |  |    | Smrk in |  |   |
|  |  |  |  |    |  |  |    |prijatelji|  |   |
+---+---+----+---+-------+---+---+--------+----------+----+------+
| 1 | 1 | 1 | 5 |  2  | 0 | 1 |  2  |   3  | 0 | 16 |
+---+---+----+---+-------+---+---+--------+----------+----+------+
Na ravni občine se je dodelilo istoimenskim listam toliko mandatov, kolikor je znašala razlika med številom mandatov, ki jim pripadajo po členu 16/2 ZLV in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati so se jim v skladu s 17. členom ZLV dodelili tako, da so jih dobile liste v volilnih enotah, ki so imele največje ostanke v razmerju do volilnih količnikov in glede na to, ali je v volilni enoti še prostor, to je, če še niso razdeljeni vsi mandati kot se voli članov OS v volilni enoti.
Način dodeljevanja mandatov je določen v 17. členu ZLV. Za vsak količnik izračunan po d’Hondtu se ugotovi kateri listi pripada, v kateri V.E. ima lista največji delež ostanka glasov in ali je v V.E. še prostor, tj., da še niso razdeljeni vsi mandati.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu navedenem na listi, razen če je ta spremenjen zaradi preferenčnih glasov skladno z 18. členom ZLV.
Razdelitev preferenčnih glasov je razvidna iz priloge tega poročila.
Na ta način so dobile mandate naslednje liste po posameznih volilnih enotah in so bili izvoljeni naslednji kandidati
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|-------------------|1. volina enota|2. volilna |3. volilna   |
|          |        |enota   |enota     |
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|ZZP        |        |      |Pavel Gregorčič|
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|SLS        |        |Božica   |        |
|          |        |Špolad   |        |
|          |        |Žuber   |        |
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|N.Si        |        |      |Pavel Sivec  |
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|SDS        |Darja Hauptman,|Darko   |Jernej Bric,  |
|          |Marjan Stres  |Rosič   |Bruno Grosar  |
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|Lista Roberta   |Ivan Ručna   |Marijan  |        |
|Kavčiča      |        |Čebokli  |        |
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|SMS        |        |Danica   |        |
|          |        |Hrast   |        |
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|SD+DeSUS      |Branko Velišček|Pavel   |        |
|          |        |Tonkli   |        |
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
|Neodvisni kandidati|Aleks Volarič |      |Marko Miklavič,|
|Darko Smrekar –  |        |      |Darko Smrekar |
|Smrk in prijatelji |        |      |        |
+-------------------+---------------+-----------+---------------+
Člani Občinskega sveta Občine Kobarid, izvoljeni na volitvah 10. 10. 2010 so:
1. volilna enota
SDS
1. Darja Hauptman, roj. 31. 1. 1968, Pri malnih 61, Kobarid
2. Marijan Stres, roj. 10. 8. 1950, Mučeniška 9, Kobarid.
Lista Roberta Kavčiča
1. Ivan Ručna, roj. 15. 8. 1964, Svino 13, Kobarid.
SD+DeSUS
1. Branko Velišček, roj. 7. 1. 1959, Šarfova 13, Kobarid.
Neodvisni kandidati Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1. Aleks Volarič, roj. 5. 9. 1977, Stresova 11, Kobarid
2. volilna enota
SLS
1. Božica Špolad Žuber, roj. 22. 2. 1963, Kred 42, Kobarid.
SDS
1. Darko Rosič, roj. 24. 9. 1961, Logje 37, Breginj.
Lista Roberta Kavčiča
1. Marijan Čebokli, roj. 30. 6. 1953, Sedlo 1, Breginj.
SMS – Zeleni Evrope
1. Danica Hrast, roj. 19. 4. 1951, Podbela 19, Breginj.
SD+DeSUS
1. Pavel Tonkli, 12. 5. 1954, Breginj 119, Breginj.
3. volilna enota
ZZP
1. Pavel Gregorčič, roj. 19. 1. 1942, Vrsno 27a, Kobarid.
N.Si
1. Pavel Sivec, 26. 1. 1947, Mlinsko 4, Kobarid.
SDS
1. Jernej Bric, roj. 25. 4. 1978, Drežnica 27, Kobarid
2. Bruno Grosar, roj. 2. 10. 1963, Perati 11, Kobarid.
Neodvisni kandidati Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1. Marko Miklavič, roj. 12. 7. 1972, Idrsko 3, Kobarid
2. Darko Smrekar, roj. 21. 8. 1961, Smast 30, Kobarid.
Predsednica OVK
Vesna Štih l.r.

AAA Zlata odličnost