Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4795. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig, stran 13656.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 14/10 – odločba US, 51/10 – ZLS-R) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07 in 18/08) je Občinski svet Občine Ig na konstitutivni seji dne 3. 11. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Ig
1. člen
Črta se 25. člen Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) in se ga nadomesti z novim, ki se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za družbene dejavnosti
– Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora
– Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
– Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
– Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje
– Statutarno-pravna komisija.
Odbori in komisija štejejo od 5 do 9 članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.«
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702/002/2010
Ig, dne 4. novembra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost