Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4789. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci, stran 13648.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji, dne 11. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih v Črenšovcih I., Črenšovcih II., Žižkih in Trnju (VE 1) in voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 10. 10. 2010 za volitve župana, ugotovila rezultat glasovanja ter izid volitev za župana.
I.
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 3.580 volivcev, od tega:
a) 3.580 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2022 ali 56,48% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 2020 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih imenikih;
b) 2 volivca sta glasovala po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2022 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic, iz katerih ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo 15, veljavnih torej 2007 glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. ANTON TÖRNAR 1293 glasov ali 64,42%
2. JOŽEF HORVAT 714 glasov ali 35,58%.
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US) ugotovila, da je za župana Občine Črenšovci izvoljen ANTON TÖRNAR, roj. 14. 1. 1961, stanujoč v Črenšovcih, Prekmurske čete 64, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 24/OVK-2010
Črenšovci, dne 11. oktobra 2010
Predsednik
OVK Črenšovci
Ignac Horvat l.r.
 
Marija Ternar, nam. predsednika, l.r.
Občinska volilna komisija
Gregor Törnar, član, l.r.
Monika Krapec Raj, nam. člana, l.r.
Igor Kreslin, član, l.r.
Matejka Horvat, nam. člana, l.r.
Sven Sarjaš, član, l.r.
Katja Stanko, nam. člana, l.r.

AAA Zlata odličnost