Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4788. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice, stran 13648.

Na podlagi 33.a in 34.a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10) in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10), izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Brežice
1. člen
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Patricio Čular, roj. 21. 1. 1973, stanujočo Trg izgnancev 8, Brežice.
2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala poklicno.
3. člen
Podžupanja bo pomagala županu pri njegovem delu ter opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupanja opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-12/2010
Brežice, dne 2. novembra 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost