Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4787. Odlok o spremembah Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice, stran 13648.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 10. in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in tretjega odstavka 4. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10, 31/10, 56/10 in 77/10) je Občinski svet Občine Brežice na 1. dopisni seji dne 8. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice
1. člen
V 5. členu Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 76/10) se drugi odstavek spremeni tako, da sedaj glasi:
»Za posamezen stanovanjski objekt, namenjen stalnemu prebivališču, je pod pogoji, ki jih določa ta odlok, možno pridobiti v vsakem primeru največ do vključno 40% škode, ki jo je verificirala Občinska Komisija Za oceno škode po elementarnih in drugih nesrečah.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 901-13/2010
Brežice, dne 8. novembra 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

AAA Zlata odličnost