Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4779. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, stran 13632.

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 87/09 in 32/10) se v 1. členu besedilo »z Sklepom Komisije z dne 25. februarja 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 49 z dne 26. 2. 2010, str. 32)« nadomesti z besedilom »s Sklepom Komisije z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenilov etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 251 z dne 25. 9. 2010, str. 28)«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-86/2010
Ljubljana, dne 22. oktobra 2010
EVA 2010-2711-0063
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost