Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010

Kazalo

4662. Odredba o določitvi roka za vključitev Javnega zavoda Krajinski park Goričko v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, stran 13151.

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05 in 137/06) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev Javnega zavoda Krajinski park Goričko v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN), se s 13. novembrom 2010 vključi Javni zavod Krajinski park Goričko.
II.
Pogodbe, ki jih je Javni zavod Krajinski park Goričko že sklenil za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do izteka roka, za katerega so bile sklenjene.
III.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 472-12/2010/2
Ljubljana, dne 21. oktobra 2010
EVA 2010-1611-0162
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost