Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4654. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
4655. Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (ZJNepS)
4656. Zakon o Nordijskem centru Planica (ZNCP)
4657. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-A)

Sklepi

4658. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Drugi akti

4659. Priporočilo Varuha človekovih pravic

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4660. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev

Sklepi

4661. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4662. Odredba o določitvi roka za vključitev Javnega zavoda Krajinski park Goričko v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

USTAVNO SODIŠČE

4663. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4664. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
4665. Poročilo o gibanju plač za avgust 2010
4666. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2010

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4667. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
4668. Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti

OBČINE

Ajdovščina

4669. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 24. 10. 2010

Braslovče

4670. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče
4671. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Braslovče 10. oktobra 2010

Cankova

4672. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010

Cerknica

4673. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 za župana v Občini Cerknica
4674. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občinski svet Občine Cerknica

Hodoš

4675. Poročilo o izidu volitev župana Občine Hodoš
4676. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Hodoš na rednih lokalnih volitvah 2010, z dne 10. oktobra 2010

Litija

4677. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Litija

Ljubljana

4678. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

4679. Izid volitev

Loški Potok

4680. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP 07)
4681. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok

Velika Polana

4682. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Velika Polana
4683. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Velika Polana

PREKLICI

4684. Preklic Pojasnila 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti