Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4648. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o preiskovanju pomorskih nesreč, stran 13119.

Na podlagi drugega odstavka 197. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o preiskovanju pomorskih nesreč
1. člen
V Pravilniku o preiskovanju pomorskih nesreč (Uradni list RS, št. 108/05) se v prvem odstavku 1. člena za zaklepajem doda vejica in besedilo »zadnjič spremenjene z Direktivo 2009/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 101)«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. Smernice IMO o pravičnem obravnavanju pomorščakov v primeru pomorskih nezgod« pomenijo smernice, priložene k Resoluciji LEG 3(91) pravnega odbora IMO z dne 27. aprila 2006, kakor jih je odobril upravni odbor Mednarodne organizacije dela na svojem 296. zasedanju od 12. do 16. junija 2006.«.
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Inšpektor mora pri preiskovanju nesreč na morju v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju Republike Slovenije obravnavati pomorščake v skladu s Smernicami IMO o pravičnem obravnavanju pomorščakov v primeru pomorskih nezgod.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-172/2010/22
Ljubljana, dne 21. oktobra 2010
EVA 2010-2411-0068
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost