Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4644. Poročilo o izidu glasovanja za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje, stran 13116.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje
Pri ugotavljanju izidov za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje je občinska volilna komisija
u g o t o v i l a
1. V volilni enoti št. 1 Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina in Pleš je v volilni imenik vpisanih 108 volivcev, glasovnice je oddalo 67 volivcev, 6 glasovnic je bilo neveljavnih.
V svet Krajevne skupnosti Hinje so bili iz volilne enote št. 1 izvoljeni:
   1. Dušan Papež, roj. 2. 7. 1959, Hrib pri Hinjah 9, Hinje
   2. Marija Breceljnik, roj. 19. 9. 1956, Hinje 14, Hinje
   3. Ciril Papež, roj. 5. 5. 1953, Hinje 4, Hinje.
2. V volilni enoti št. 2 Lopata je vpisanih 71 volilnih upravičencev. Glasovnice je oddalo 38 volivcev, 2 glasovnici sta bili neveljavni.
V svet Krajevne skupnosti Hinje je bil iz volilne enote št. 2 izvoljen:
   1. Domen Konte, roj. 5. 7. 1986, Lopata 15, Hinje
3. V volilni enoti št. 3 Prevole in Ratje je vpisanih 101 volivcev. Glasovnice je oddalo 67 volivcev, 4 glasovnice so bile neveljavne.
V svet Krajevne skupnosti Hinje sta bila iz volilne enote št. 3 izvoljena:
   1. Francka Pečjak, roj. 24. 7. 1971, Prevole 22, Hinje
   2. Tomaž Papež, roj. 23. 4. 1973, Ratje 37, Hinje.
4. V volilni enoti št. 4 Sela pri Hinjah, Visejec in Vrh pri Hinjah je vpisanih 142 volivcev. Glasovnice je oddalo 67 volivcev, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
V svet Krajevne skupnosti Hinje so bili iz volilne enote št. 4 izvoljeni:
   1. Janez Boben, roj. 28. 5. 1968, Visejec 2, Hinje
   2. Tomaž Obrstar, roj. 19. 5. 1980, Vrh pri Hinjah 11, Hinje
   3. Boštjan Grm, roj. 22. 9. 1986, Vrh pri Hinjah 15, Hinje.
5. V volilni enoti št. 5 je vpisanih 119 volivcev. Glasovnice je oddalo 51 volivcev, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
V svet Krajevne skupnosti Hinje sta bila iz volilne enote št. 5 izvoljena:
   1. Robert Boben, roj. 27. 2. 1969, Žvirče 45, Hinje
   2. Mateja Papež, roj. 3. 4. 1985, Žvirče 27, Hinje.
Št. 041-47/2010-3
Žužemberk, dne 19. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk Grajski trg 33
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Žužemberk
Dragica Papež l.r.
 
Člani:
Franci Šenica l.r.
Anton Slak l.r.
Frančiška Ožbolt l.r.