Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4643. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta, stran 13116.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov občinskega sveta
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk, je na seji dne 11. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta na volitvah dne 10. 10. 2010
u g o t o v i l a
1. Na volitvah 10. 10. 2010 je volilno pravico imelo 3764 volivcev. Od tega je bilo v volilni imenik vpisanih 3764 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče, po pošti ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je 2335 volivcev, kar pomeni 62,04% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
3. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2335 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 92 in veljavnih 2243.
4. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
   1. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 157 glasov oziroma 7,00%
   2. ŠMIHELSKA LISTA, 144 glasov oziroma 6,42%
   3. NEODVISNA LISTA ZA SUHO KRAJINO, 261 glasov oziroma 11,64%
   4. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, 242 glasov oziroma 10,79%
   5. NEODVISNA LISTA AJDOVŠKE PLANOTE, 160 glasov oziroma 7,13%
   6. MAG. JELKA MRVAR, 154 glasov oziroma 6,87%
   7. LISTA ZA RAZVOJ SUHE KRAJINE, 119 glasov oziroma 5,31%
   8. N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, 195 glasov oziroma 8,69%
   9. SD – SOCIALNI DEMOKRATI, 73 glasov oziroma 3,25%
   10. ZUPANČIČ JOŽE, 174 glasov oziroma 7,76%
   11. SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE, 243 glasov oziroma 10,83%
   12. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, 236 glasov oziroma 10,52%
   13. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, 85 glasov oziroma 3,79%.
5. Po določbah 14., 86. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, pripada posameznim listam naslednje število mandatov:
   1. NEODVISNA LISTA ZA SUHO KRAJINO, 2 mandata
   2. SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE, 2 mandata
   3. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, 2 mandata
   4. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, 2 mandata
   5. N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, 1 mandat
   6. ZUPANČIČ JOŽE, 1 mandat
   7. NEODVISNA LISTA AJDOVŠKE PLANOTE, 1 mandat
   8. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, 1 mandat
   9. MAG. JELKA MRVAR, 1 mandat
   10. ŠMIHELSKA LISTA, 1 mandat
   11. LISTA ZA RAZVOJ SUHE KRAJINE, 1 mandat.
6. S posamezne liste kandidatov je v občinski svet izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista oziroma stranka. Na podlagi preferenčnih glasov je mandat v občinskem svetu v ŠMIHELSKI LISTI pripadel Rafaelu Vidmarju, stranki LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE Marku Zajcu in stranki N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA Mariji Breceljnik.
7. V Občinski svet Občine Žužemberk so tako izvoljeni naslednji kandidati:
   1. JOŽE JENKOLE, roj. 18. 3. 1978, Dvor 13, Dvor
   2. IZTOK MOŽE, roj. 3. 3. 1975, Dvor 7, Dvor
   3. DARKO PUCELJ, roj. 13. 6. 1955, Trške njive 31, Žužemberk
   4. FRANC JARC, roj. 11. 5. 1960, Grajski trg 30, Žužemberk
   5. MARKO ZAJEC, roj. 20. 8. 1963, Prapreče 20, Žužemberk
   6. FRANC ŠKUFCA, roj. 12. 11. 1960, Malo Lipje 5, Žužemberk
   7. JOŽE ŠTEINGEL, roj. 19. 7. 1962, Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor
   8. MILAN IVKOVIČ, roj. 8. 8. 1952, Lopata 16, Hinje
   9. MARIJA BRECELJNIK, roj. 19. 9. 1956, Hinje 14, Hinje
   10. JOŽE ZUPANČIČ, roj. 13. 11. 1947, Trške njive 39, Žužemberk
   11. MATJAŽ ŽUPEVEC, roj. 1. 3. 1981, Boršt pri Dvoru 15, Dvor
   12. ALBIN LJUBO JARC, roj. 14. 5. 1946, Cvibelj 27, Žužemberk
   13. JELKA MRVAR, roj. 8. 5. 1949, Vrti 4, Žužemberk
   14. RAFAEL VIDMAR, roj. 10. 2. 1972, Šmihel pri Žužemberku 16, Žužemberk
   15. DUŠAN PAPEŽ, roj. 2. 7. 1959, Hrib pri Hinjah 9, Hinje.
Št. 041-47/2010-2
Žužemberk, dne 11. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk Grajski trg 33
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Žužemberk
Dragica Papež l.r.
Člani:
Franci Šenica l.r.
Anton Slak l.r.
Frančiška Ožbolt l.r.