Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4642. Poročilo o izidu volitev za župana, stran 13115.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana
I.
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk, je na seji dne 11. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana občine na volitvah dne 10. 10. 2010
u g o t o v i l a
1. Na volitvah 10. 10. 2010 je volilno pravico imelo 3764 volivcev. Od tega je bilo v volilni imenik vpisanih 3764 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče, po pošti ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je 2335 volivcev, kar pomeni 62,04% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
3. Za volitve župana je bilo oddanih 2335 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 31.
4. Veljavnih je bilo tako 2304 glasovnic.
5. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. FRANC ŠKUFCA, 1134 glasov oziroma 49,22%
   2. JOŽE ŠTEINGEL, 201 glas oziroma 8,72%
   3. DARKO PUCELJ, 969 glasov oziroma 42,06%.
Glede na navedeno občinska volilna komisija ugotavlja, da se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev, in sicer Franc Škufca na prvem mestu in Darko Pucelj na drugem.
II.
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk je na seji dne 25. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na volitvah 24. 10. 2010 in glasovanja po pošti
u g o t o v i l a
1. Na volitvah župana v drugem krogu dne 24. 10. 2010 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 3764 volivcev, pri čemer je bilo 3762 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. S potrdilom pristojnega organa sta volila 2 volivca.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je na volitvah župana dne 24. 10. 2010 glasovalo skupaj 2461 volivcev ali 65,38% volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 2458 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 2 volivca s potrdilom
c) 1 volivec glasoval po pošti.
3. Oddanih je bilo 2461 glasovnic.
4. Neveljavnih je bilo 11 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
5. Veljavnih glasovnic je bilo 2450.
6. Posamezna kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov:
1. FRANC ŠKUFCA, 1275 glasov oziroma 52,04%
2. DARKO PUCELJ, 1175 glasov oziroma 47,96%.
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) ugotovila, da je za župana Občine Žužemberk izvoljen:
FRANC ŠKUFCA, roj. 12. 11. 1960, Malo Lipje 5, Žužemberk, ki je na glasovanju 24. 10. 2010 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
Št. 041-51/2010-1
Žužemberk, dne 25. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žužemberk Grajski trg 33
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Žužemberk
Dragica Papež l.r.
 
Člani:
Anton Slak l.r.
Frančiška Ožbolt l.r.
Miro Papež l.r.
Irena Blatnik l.r.