Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4641. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Žiri o lokalnih volitvah občinskega sveta ter prvega kroga volitev župana Občine Žiri, ki so bile 10. oktobra 2010, stran 13114.

P O R O Č I L O
Občinske volilne komisije Občine Žiri o lokalnih volitvah občinskega sveta ter prvega kroga volitev župana Občine Žiri, ki so bile 10. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žiri v sestavi:
1. Milan Mlinar – predsednik
2. Mojca Gantar – namestnica predsednika
3. član – namestnik: Jože Stanonik
4. član – namestnik: Anton Čadež
5. član – namestnik: Andrej Oblak
6. član – namestnik: Doroteja Velkavrh
7. član – namestnik: Jože Frelih
8. član– namestnik: Tanja Lazar
je uspešno izvedla volitve članov občinskega sveta in prvi krog županskih volitev.
I. Volilni upravičenci in volilna udeležba:
1. V splošne volilne imenike za območje Občine Žiri je bilo vpisanih 4021 volilcev.
2. S potrdilom je glasovalo 0 volilcev.
Skupaj evidentiranih volilcev za območje Občine Žiri: 4021 volilcev.
Glasovalo je 2723 volilcev, od tega 33 predčasno, 0 po pošti.
Volilna udeležba je znašala 67,72%.
II. Za volitve članov občinskega sveta je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 2723
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu list kandidatov oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 106
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-----------------------+--------+--------+
|1. Nova Slovenija –  |   445|(17,00%)|
|krščanska ljudska   | glasov|    |
|stranka N.Si      |    |    |
+-----------------------+--------+--------+
|2. Slovenska      |   585|(22,35%)|
|demokratska stranka – | glasov|    |
|SDS          |    |    |
+-----------------------+--------+--------+
|3. Slovenska ljudska  |   224| (8,56%)|
|stranka – SLS     | glasov|    |
+-----------------------+--------+--------+
|4. Neodvisna lista za |   368|(14,06%)|
|napredek Žirov     | glasov|    |
+-----------------------+--------+--------+
|5. Mitja Kozamernik  |   88| (3,36%)|
|neodvisni kandidat   | glasov|    |
+-----------------------+--------+--------+
|6. Socialni demokrati |   342|(13,07%)|
|– SD          | glasov|    |
+-----------------------+--------+--------+
|7. Demokratična    |   209| (7,99%)|
|stranka upok.     | glasov|    |
|Slovenije – DeSUS   |    |    |
+-----------------------+--------+--------+
|8. Anton Kavčič    |   93| (3,55%)|
|neodvisni kandidat   | glasov|    |
+-----------------------+--------+--------+
|9. Liberalna      |   263|(10,05%)|
|demokracija Slovenije | glasov|    |
|– LDS         |    |    |
+-----------------------+--------+--------+
SKUPAJ 2617 veljavnih glasov (100%)
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 86. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da nihče ni dosegel števila preferenčnih glasov za direktno izvolitev.
Posameznim listam kandidatov pripada naslednje število mandatov v svetu Občine Žiri:
+-----------------------------+----------+
|1. Nova Slovenija – krščanska| 3 mandate|
|ljudska stranka N.Si     |     |
+-----------------------------+----------+
|2. Slovenska demokratska   | 4 mandate|
|stranka – SDS        |     |
+-----------------------------+----------+
|3. Slovenska ljudska stranka | 1 mandat|
|– SLS            |     |
+-----------------------------+----------+
|4. Neodvisna lista za    | 2 mandata|
|napredek Žirov        |     |
+-----------------------------+----------+
|5. Mitja Kozamernik neodvisni|     0|
|kandidat           | mandatov|
+-----------------------------+----------+
|6. Socialni demokrati – SD  | 2 mandata|
+-----------------------------+----------+
|7. Demokratična stranka upok.| 1 mandat|
|Slovenije – DeSUS      |     |
+-----------------------------+----------+
|8. Anton Kavčič neodvisni  |     0|
|kandidat           | mandatov|
+-----------------------------+----------+
|9. Liberalna demokracija   | 2 mandata|
|Slovenije – LDS       |     |
+-----------------------------+----------+
V Občinski svet Občine Žiri so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+----------------+-----------------------+
|1. Marko Mrlak |N.Si Nova Slovenija – |
|        |Krščanska ljudska   |
|        |stranka        |
+----------------+-----------------------+
|2. Vesna Kranjc |N.Si Nova Slovenija – |
|        |Krščanska ljudska   |
|        |stranka        |
+----------------+-----------------------+
|3. Silvester  |N.Si Nova Slovenija – |
|Mlinar     |Krščanska ljudska   |
|        |stranka        |
+----------------+-----------------------+
|4. Milan Oblak |SDS – Slovenska    |
|        |demokratska stranka  |
+----------------+-----------------------+
|5. Matjaž Oblak |SDS – Slovenska    |
|        |demokratska stranka  |
+----------------+-----------------------+
|6. Silva Frelih |SDS – Slovenska    |
|        |demokratska stranka  |
+----------------+-----------------------+
|7. Peter Dolenc |SDS – Slovenska    |
|        |demokratska stranka  |
+----------------+-----------------------+
|8. Martin Oblak |SLS – Slovenska ljudska|
|        |stranka        |
+----------------+-----------------------+
|9. Aleš Dolenc |Neodvisna lista za   |
|        |napredek Žirov     |
+----------------+-----------------------+
|10. Ida Filipič |Neodvisna lista za   |
|Pečelin     |napredek Žirov     |
+----------------+-----------------------+
|11. Branko   |SD – Socialni demokrati|
|Jesenovec    |            |
+----------------+-----------------------+
|12. Milan    |SD – Socialni demokrati|
|Sovinc     |            |
+----------------+-----------------------+
|13. Angela   |DeSUS – Demokratična  |
|Jezeršek    |stranka upokojencev  |
|        |Slovenije       |
+----------------+-----------------------+
|14. mag. Martin |LDS – Liberalna    |
|Kopač      |demokracija Slovenije |
+----------------+-----------------------+
|15. Judita   |LDS – Liberalna    |
|Oblak      |demokracija Slovenije |
+----------------+-----------------------+
III. Za volitve župana je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 2723
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 35
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ ŽAKELJ            947 glasov
2. ANTON BEOVIČ ml.          350 glasov
3. BOJAN STARMAN           329 glasov
4. GERMANA PIVK            205 glasov
5. MILAN OBLAK            355 glasov
6. BRANKO JESENOVEC          305 glasov
7. VIKTOR ŽAKELJ           197 glasov
SKUPAJ 2688 veljavnih glasov (100%)
V drugi krog sta se uvrstila Janez Žakelj in Milan Oblak.
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti pri ugotavljanju volilnega izida.
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti ali posebnih okoliščin pri delu volilnih odborov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da ni bilo ugovorov zoper delo volilnih odborov.
Št. 041-5/2010
Žiri, dne 11. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Žiri
Milan Mlinar l.r.