Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4640. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Žiri o drugem krogu lokalnih volitev župana, ki so bile 24. oktobra 2010, stran 13113.

P O R O Č I L O
Občinske volilne komisije Občine Žiri o drugem krogu lokalnih volitev župana, ki so bile 24. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Žiri v sestavi:
1. Milan Mlinar – predsednik
2. Mojca Gantar – namestnica predsednika
3. član – namestnik: Jože Stanonik
4. član – namestnik: Anton Čadež
5. član – namestnik: Andrej Oblak
6. član – namestnik: Doroteja Velkavrh
7. član – namestnik: Jože Frelih
8. član – namestnik: Tanja Lazar
je uspešno izvedla drugi krog županskih volitev.
I. Volilni upravičenci in volilna udeležba:
1. V splošne volilne imenike za območje Občine Žiri je bilo vpisanih 4017 volilcev.
2. Pravico do glasovanja so po dopolnitvi starosti 18 let pridobili 4 (štirje) občani, ki niso vpisani v volilni imenik, vendar lahko glasujejo ob predložitvi potrdila iz evidence volilne pravice.
3. S potrdilom je glasoval 1 volilec.
Skupaj evidentiranih volilcev za območje Občine Žiri: 4018 volilcev.
Glasovalo je 2161 volilcev, od tega 32 predčasno, 1 po pošti.
Volilna udeležba je znašala 53,78%
II. Za volitve župana je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 2161
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 44
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. JANEZ ŽAKELJ         1414 glasov
2. MILAN OBLAK          703 glasove
Skupaj 2117 veljavnih glasov (100%).
Ugotovi se, da je za župana izvoljen Janez ŽAKELJ, Slovenska pot 3, Žiri, ker je prejel večino veljavnih glasov, to je 1414 (66,79%).
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti pri ugotavljanju volilnega izida.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da ni bilo ugovorov zoper delo volilnih odborov.
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti ali posebnih okoliščin pri delu volilnih odborov.
Št. 041-6/2010
Žiri, dne 26. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Žiri
Milan Mlinar l.r.