Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4639. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec, stran 13104.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
Občinska volilna komisija Občine Žalec je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevnih skupnostih pri ugotavljanju izda glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec dne 14. oktobra 2010 ugotovila:
KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Galicija na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Galicija je imelo 1572 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 661 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
SKUPAJ ODDANIH 661 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 53 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 608 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 226 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 22 GLASOVNIC
VELJAVNIH 204 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+-------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   % |
|št. |            |glasov|glasov |
+-----+-----------------------+------+-------+
|1  | Jože Krulec      | 204 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
|2  | Peter Vipavc     | 204 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
|3  | Simona Arnšek     | 204 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili zvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+-------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   % |
|   |            |glasov|glasov |
+-----+------------------------+------+-------+
|1  | Jože Krulec      | 204 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
|2  | Peter Vipavc      | 204 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
|3  | Simona Arnšek     | 204 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Hramše.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 46 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 43 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+-------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   % |
|št. |            |glasov|glasov |
+-----+-----------------------+------+-------+
|1  | Stanislava Lešnik   |  43 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+-------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   % |
|   |            |glasov|glasov |
+-----+------------------------+------+-------+
|1  | Stanislava Lešnik   | 43 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pernovo.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 110 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 10 GLASOVNIC
VELJAVNIH 100 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Edvard Doler     |  62 | 62.00|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Marjan Mohorič    |  73 | 73.00|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
+-----+-----------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat       | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Marjan Mohorič    |  73 | 73.00|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Edvard Doler     |  62 | 62.00|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna enota številka 4 obsega naselje Velika Pirešica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 142 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 10 GLASOVNIC
VELJAVNIH 132 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+----+-------------------------+------+------+
|Zap.| Kandidat        | Št. |   %|
|št. |             |glasov|glasov|
+----+-------------------------+------+------+
|1  | Milena Vinder      | 74 | 56.06|
+----+-------------------------+------+------+
|2  | Daniel Štefančič    | 102 | 77.27|
+----+-------------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Daniel Štefančič    | 102 | 77.27|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Milena Vinder     | 74 | 56.06|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 5 obsega naselje Zavrh pri Galiciji.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 58 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 1 GLASOVNIC
VELJAVNIH 57 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+-------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   % |
|št. |            |glasov|glasov |
+-----+-----------------------+------+-------+
|1  | Marjan Krivec     |  57 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+-------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   % |
|   |            |glasov|glasov |
+-----+------------------------+------+-------+
|1  | Marjan Krivec     | 57 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
Volilna enota številka 6 obsega naselje Železno.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 79 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 72 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+-------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   % |
|št. |            |glasov|glasov |
+-----+-----------------------+------+-------+
|1  | Jurij Krulec     |  72 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+-------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   % |
|   |            |glasov|glasov |
+-----+------------------------+------+-------+
|1  | Jurij Krulec      | 72 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gotovlje je imelo 1284 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 659 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gotovlje:
ODDANIH 659 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 31 GLASOVNIC
VELJAVNIH 628 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Gotovlje ter Podvin h. št. 1 do 24, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Aleš Krajnc      | 222 | 35.35|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Marjeta Ženko     | 193 | 30.73|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Slavica Čehovin    | 175 | 27.87|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Marko Požin      | 114 | 18.15|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Janez Vipotnik    | 277 | 44.11|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Ivan Bizjak      | 218 | 34.71|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Gašper Pižorn     | 262 | 41.72|
+-----+-----------------------+------+------+
|8  | Lidija Florjančič   | 177 | 28.18|
+-----+-----------------------+------+------+
|9  | Bernardka Sopčič   |  83 | 13.22|
+-----+-----------------------+------+------+
|10  | Henrik Krajnc     | 282 | 44.90|
+-----+-----------------------+------+------+
|11  | Matej Golhleb     | 161 | 25.64|
+-----+-----------------------+------+------+
|12  | Tanja Trobiš     | 159 | 25.32|
+-----+-----------------------+------+------+
|13  | Hainz Peter Janič   | 185 | 29.46|
+-----+-----------------------+------+------+
|14  | Dušan Puntar     | 211 | 33.60|
+-----+-----------------------+------+------+
|15  | Katarina Hauptman   | 121 | 19.27|
+-----+-----------------------+------+------+
|16  | Aleksander Trobiš   | 132 | 21.02|
+-----+-----------------------+------+------+
|17  | Angela Mulej     |  69 | 10.99|
+-----+-----------------------+------+------+
|18  | Miroslav Rotovnik   | 179 | 28.50|
+-----+-----------------------+------+------+
|19  | Jasmina Rzeničnik   |  79 | 12.58|
+-----+-----------------------+------+------+
|20  | Bernard Gojzdnik   | 227 | 36.15|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Gotovlje naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |  % |
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Henrik Krajnc     | 282 | 44.90|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Janez Vipotnik     | 277 | 44.11|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Gašper Pižorn     | 262 | 41.72|
+-----+------------------------+------+------+
|4  | Bernard Gojzdnik    | 227 | 36.15|
+-----+------------------------+------+------+
|5  | Aleš Krajnc      | 222 | 35.35|
+-----+------------------------+------+------+
|6  | Ivan Bizjak      | 218 | 34.71|
+-----+------------------------+------+------+
|7  | Dušan Puntar      | 211 | 33.60|
+-----+------------------------+------+------+
KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Griže na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Griže je imelo 2541 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1234 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
SKUPAJ ODDANIH 1234 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 27 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1207 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Griže.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 255 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 252 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Marko Dolinar     |  64 | 25.40|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Vera Hlačar      |  42 | 16.67|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Lidija Tamše     |  26 | 10.32|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Branko Pavlič     |  14 | 5.56|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Karl Kolar      |  34 | 13.49|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Darja Šalej      |  66 | 26.19|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Božidar Trnovšek   |  94 | 37.30|
+-----+-----------------------+------+------+
|8  | Olga Markovič     |  80 | 31.75|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Božidar Trnovšek    | 94 | 37.30|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Olga Markovič     | 80 | 31.75|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Migojnice.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 294 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 287 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Danilo Basle     |  74 | 25.78|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Magdalena Ježovnik  |  66 | 23.00|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Matej Krušnik     | 145 | 50.52|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Jožef Cestnik     |  18 | 6.27|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Milan Zupanc     |  34 | 11.85|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Mateja Cafuta     |  40 | 13.94|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Marjan Holobar    | 102 | 35.54|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Matej Krušnik     | 145 | 50.52|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Marjan Holobar     | 102 | 35.54|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pongrac.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 327 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 324 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Franc Britovšek    | 115 | 35.49|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Frida Kuder      |  68 | 20.99|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Andreja Izgoršek   |  59 | 18.21|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Brigita Udovič    |  97 | 29.94|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Marjan Veler     |  70 | 21.60|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Friderika Izgoršek  |  10 | 3.09|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Branko Ovčjak     |  74 | 22.84|
+-----+-----------------------+------+------+
|8  | Peter Knez      |  50 | 15.43|
+-----+-----------------------+------+------+
|9  | Ivan Krašovc     | 101 | 31.17|
+-----+-----------------------+------+------+
|10  | Marjan Vodeb     | 172 | 53.09|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Marjan Vodeb      | 172 | 53.09|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Franc Britovšek    | 115 | 35.49|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Ivan Krašovc      | 101 | 31.17|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 4 obsega naselje Zabukovica, razen h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 358 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC
VELJAVNIH 344 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Barbara Burjan    |  74 | 21.51|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Zmago Oblak      | 121 | 35.17|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Aleš Zapušek     |  58 | 16.86|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Danica Vončina    |  59 | 17.15|
|   |Veligošek       |   |   |
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Drago Tomažič     | 109 | 31.69|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Zdenka Leber     |  50 | 14.53|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Petra Župevc     | 128 | 37.21|
+-----+-----------------------+------+------+
|8  | Janko Grobeljnik   |  63 | 18.31|
+-----+-----------------------+------+------+
|9  | Stanislav Gračner   |  25 | 7.27|
+-----+-----------------------+------+------+
|10  | Ludovik Ramšak    |  15 | 4.36|
+-----+-----------------------+------+------+
|11  | Vojko Turnšek     |  69 | 20.06|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Petra Župevc      | 128 | 37.21|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Zmago Oblak      | 121 | 35.17|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Drago Tomažič     | 109 | 31.69|
+-----+------------------------+------+------+
KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Levec je imelo 368 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 243 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Levec:
ODDANIH 243 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 238 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Levec.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Vladimila Dobnik   | 114 | 47.90|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Iztok Lesjak     | 103 | 43.28|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Tanja Pilih      | 104 | 43.70|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Jožef Podmiljšak   |  79 | 33.19|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Nena Felicijan Divjak |  68 | 28.57|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Jernej Repinšek    | 110 | 46.22|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Gregor Zidanšek    | 109 | 45.80|
+-----+-----------------------+------+------+
|8  | Anton Javornik    |  77 | 32.35|
+-----+-----------------------+------+------+
|9  | Anton Kuder      |  69 | 28.99|
+-----+-----------------------+------+------+
|10  | Damjan Lupše     | 125 | 52.52|
+-----+-----------------------+------+------+
|11  | Zvonka Ferjan     |  95 | 39.92|
+-----+-----------------------+------+------+
|12  | Rafael Hrustel    | 143 | 60.08|
+-----+-----------------------+------+------+
|13  | Diana Kotnik Lavtižar |  85 | 35.71|
+-----+-----------------------+------+------+
|14  | Anton Jelenko     |  76 | 31.93|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Levec naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Rafael Hrustel     | 143 | 60.08|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Damjan Lupše      | 125 | 52.52|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Vladimila Dobnik    | 114 | 47.90|
+-----+------------------------+------+------+
|4  | Jernej Repinšek    | 110 | 46.22|
+-----+------------------------+------+------+
|5  | Gregor Zidanšek    | 109 | 45.80|
+-----+------------------------+------+------+
|6  | Tanja Pilih      | 104 | 43.70|
+-----+------------------------+------+------+
|7  | Iztok Lesjak      | 103 | 43.28|
+-----+------------------------+------+------+
KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Liboje je imelo 1367 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 551 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Liboje:
SKUPAJ ODDANIH 551 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 22 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 529 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Kasaze (Grič) h. št. 82, 83, 86, 90, 91, 92, 94, in 97 do 111.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Liboje:
ODDANIH 141 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 138 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Bernard Martinovič  |  20 | 14.49|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Ana Feldin      |  10 | 7.25|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Anton Kanič      |  15 | 10.87|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Jože Baloh      |  65 | 47.10|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Vlasta Dolenc     |  16 | 11.59|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Uroš Feldin      | 100 | 72.46|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Uroš Feldin      | 100 | 72.46|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Jože Baloh       | 65 | 47.10|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Kasaze h. št. 1–81 in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 163 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 17 GLASOVNIC
VELJAVNIH 146 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Silvo Zorko      |  62 | 42.47|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Sabina Srebot     |  56 | 38.36|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Mojca Kolšek Bedrač  |  45 | 30.82|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Stanislav Vipotnik  |  49 | 33.56|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Janez Črešnovar    |  22 | 15.07|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Jožef Goleš      |  11 | 7.53|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Silvo Zorko      | 62 | 42.47|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Sabina Srebot     | 56 | 38.36|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 3 obsega naselja Brnica, Liboje, Zabukovica h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 247 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Štefan Frece     | 143 | 58.37|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Alenka Polšak     |  74 | 30.20|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Srečko Čater     |  81 | 33.06|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Bojan Dosedla     |  49 | 20.00|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Bojan Salamun     |  39 | 15.92|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Suzana Pere      |  46 | 18.78|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Marko Gabrovšek    | 102 | 41.63|
+-----+-----------------------+------+------+
|8  | Alojzij Zeme     |  30 | 12.24|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Štefan Frece      | 143 | 58.37|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Marko Gabrovšek    | 102 | 41.63|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Srečko Čater      | 81 | 33.06|
+-----+------------------------+------+------+
KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Petrovče na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Petrovče je imelo 2032 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 992 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
SKUPAJ ODDANIH 991 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 40 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 951 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Arja vas in Ruše.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 234 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 228 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Andrej Cvetko     |  55 | 24.12|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Janez Razboršek    |  56 | 24.56|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Branko Dosedla    |  86 | 37.72|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Tatjana Blagotinšek  |  18 | 7.89|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Iztok Uranjek     |  50 | 21.93|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Stana Tilinger    |  56 | 24.56|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati, ki so prejeli največ glasov volivcev dva z enakim številom glasov, zato je bil izveden žreb. Po izvedenem žrebu med kandidatoma Janez Razboršek in Stana Tilinger, sta bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Branko Dosedla     | 86 | 37.72|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Stana Tilinger     | 56 | 24.56|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 2 obsega naselji Dobriša vas in Novo Celje.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 211 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 15 GLASOVNIC
VELJAVNIH 196 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Sara Medvešček    |  46 | 23.47|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Sergeja Roter     |  27 | 13.78|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Peter Kavčič     | 141 | 71.94|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Lučka Ščurek     |  52 | 26.53|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Zvonko Čonč      |  41 | 20.92|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |  % |
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Peter Kavčič      | 141 | 71.94|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Lučka Ščurek      |  52 | 26.53|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Drešinja vas.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 104 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 102 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Gregor Košec     |  58 | 56.86|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Franc Zavašnik    |  44 | 43.14|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |  % |
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Gregor Košec      |  58 | 56.86|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 4 obsega naselje Petrovče.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 389 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC
VELJAVNIH 375 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Andreja Rak Ribič   | 101 | 26.93|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Ivan Mazzoni     | 105 | 28.00|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Jelka Ogrizek     | 142 | 37.87|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Sergej Zupanc     | 106 | 28.27|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Milan Gostečnik    | 112 | 29.87|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Martina Jurjovec   |  80 | 21.33|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Violeta Šket     |  59 | 15.73|
+-----+-----------------------+------+------+
|8  | Marjan Volpe     | 112 | 29.87|
+-----+-----------------------+------+------+
|9  | Marjan Kekec     |  76 | 20.27|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Jelka Ogrizek     | 142 | 37.87|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Marjan Volpe      | 112 | 29.87|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Milan Gostečnik    | 112 | 29.87|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 5 obsega naselji Mala Pirešica in Zaloška Gorica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 53 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNIC
VELJAVNIH 50 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+-------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   % |
|št. |            |glasov|glasov |
+-----+-----------------------+------+-------+
|1  | Iztok Kučer      |  50 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+-------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   % |
|   |            |glasov|glasov |
+-----+------------------------+------+-------+
|1  | Iztok Kučer      | 50 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov V Krajevni skupnosti Ponikva na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Ponikva 963 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 503 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ponikva:
SKUPAJ ODDANIH 503 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 497 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Podkraj.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 81 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 77 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Stanislav Dražnik   |  41 | 53.25|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Marija Verdev     |  32 | 41.56|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Ivanka Repinc     |  28 | 36.36|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Danilo Grobelnik   |  12 | 15.58|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Stanislav Dražnik   | 41 | 53.25|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Marija Verdev     | 32 | 41.56|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Ponikva pri Žalcu.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 175 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 0 GLASOVNIC
VELJAVNIH 175 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Marjan Žibret     | 112 | 64.00|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Franc Dušak ml.    | 100 | 57.14|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Elizabeta Kos     |  90 | 51.43|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Ivan Jelen      |  57 | 32.57|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Ivan Vasle      |  44 | 25.14|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Zdenka Žager     |  30 | 17.14|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Marjan Žibret     | 112 | 64.00|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Franc Dušak ml.    | 100 | 57.14|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Elizabeta Kos     | 90 | 51.43|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Studence.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 247 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Štefanija Kos Zidar  |  75 | 30.61|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Drago Dobočnik    |  30 | 12.24|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Slavko Drofelnik   |  83 | 33.88|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Ljudmila Volk     |  77 | 31.43|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Karel Borovnik    | 169 | 68.98|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Srečko Lednik     | 108 | 44.08|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Karel Borovnik     | 169 | 68.98|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Srečko Lednik     | 108 | 44.08|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Slavko Drofelnik    | 83 | 33.88|
+-----+------------------------+------+------+
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Šempeter na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Šempeter je imelo 2603 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1283 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
SKUPAJ ODDANIH 1283 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 57 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1226 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Kale in Grče.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 89 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 88 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Claudia Hočevar    |  34 | 38.64|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Jože Poljanšek    |  54 | 61.36|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Jože Poljanšek     | 54 | 61.36|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Podlog v Savinjski dolini.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 148 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 145 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Marjan Lednik     |  40 | 27.59|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Branko Kert      |  48 | 33.10|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Bojan Štorman     |  57 | 39.31|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Bojan Štorman     | 57 | 39.31|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Spodnje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 52 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 50 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+-------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   % |
|št. |            |glasov|glasov |
+-----+-----------------------+------+-------+
|1  | Zdenka Jan      |  50 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:
+-----+------------------------+------+-------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |  % |
|   |            |glasov|glasov |
+-----+------------------------+------+-------+
|1  | Zdenka Jan       |  50 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
Volilna enota številka 4 obsega naselji Spodnje Roje in Zgornje Roje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 72 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
VELJAVNIH 64 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Jožef Dobravc     |  22 | 34.38|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Metka Dobravc     |  42 | 65.63|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Metka Dobravc     | 42 | 65.63|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini: Juhartova ulica; Kratka ulica h. št. 2, 3; Na travniku; Ob strugi; Pod bregom; Pod smrekami; Rimska cesta h. št. 100, 102, 104, 105, 106, 106a, 107, 108, 110, 112, 114,116, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130,132, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192; Savinjska ulica h. št. 39, 42; Šolska ulica; Tovarniška cesta.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 323 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
VELJAVNIH 311 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Franc Divjak     | 163 | 52.41|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Sebastjan Cilenšek  |  90 | 28.94|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Rudolf Verbovšek   |  55 | 17.68|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Jožica Flis      |  69 | 22.19|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Tadej Ferme      |  72 | 23.15|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Robert Smodej     |  71 | 22.83|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Franc Divjak      | 163 | 52.41|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Sebastjan Cilenšek   | 90 | 28.94|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 6 obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini: Cesta na Roje; Cesta na žago; Hmeljarska ulica; Kratka ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Lepa ulica; Na trati; Na zelenici; Ob rimski nekropoli; Petelinjek; Petrov trg; Pot na mlinarico; Prečna ulica; Rimska cesta h. št. od 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98; Rožna ulica; Savinjska ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40; Sončna ulica; Soseska; Starovaška ulica; Vrtna ulica; Zelena ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 470 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 26 GLASOVNIC
VELJAVNIH 444 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Stanislav Valant   | 124 | 27.93|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Vojko Zupanc     | 222 | 50.00|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Kristian Pesko    |  66 | 14.86|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Silvester Udrih    | 237 | 53.38|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Franc Železnik    |  78 | 17.57|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Jožica Likar     |  86 | 19.37|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Cvetka Eržen     | 127 | 28.60|
+-----+-----------------------+------+------+
|8  | Tatjana Kupec     | 100 | 22.52|
+-----+-----------------------+------+------+
|9  | Polona Rotar     |  64 | 14.41|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Silvester Udrih    | 237 | 53.38|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Vojko Zupanc      | 222 | 50.00|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Cvetka Eržen      | 127 | 28.60|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 7 obsega naselje Zgornje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 79 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 77 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+-------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   % |
|št. |            |glasov|glasov |
+-----+-----------------------+------+-------+
|1  | Gregor Ušen      |  77 | 100.00|
+-----+-----------------------+------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+-------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   % |
|   |            |glasov|glasov |
+-----+------------------------+------+-------+
|1  | Gregor Ušen      | 77 | 100.00|
+-----+------------------------+------+-------+
Volilna enota številka 8 obsega naselje Zalog.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 50 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 47 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Martin Vrbnjak    |  36 | 76.60|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Gregor Lipuš     |  11 | 23.40|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Martin Vrbnjak     | 36 | 76.60|
+-----+------------------------+------+------+
KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na območju Krajevne skupnosti Vrbje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Vrbje 526 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 300 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vrbje:
SKUPAJ ODDANIH 300 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 1 GLASOVNICA
SKUPAJ VELJAVNIH 299 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Vrbje.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Andrej Šepec     | 115 | 38.46|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Milena Štravs     | 105 | 35.12|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Zdenka Cokan     |  94 | 31.44|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Denis Herle      | 105 | 35.12|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Dušan Pungartnik   | 143 | 47.83|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Nataša Čater     | 109 | 36.45|
+-----+-----------------------+------+------+
|7  | Jožef Meh       | 154 | 51.51|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Vrbje naslednji kandidati:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Jožef Meh       | 154 | 51.51|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Dušan Pungartnik    | 143 | 47.83|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Andrej Šepec      | 115 | 38.46|
+-----+------------------------+------+------+
|4  | Nataša Čater      | 109 | 36.45|
+-----+------------------------+------+------+
|5  | Denis Herle      | 105 | 35.12|
+-----+------------------------+------+------+
|6  | Milena Štravs     | 105 | 35.12|
+-----+------------------------+------+------+
|7  | Zdenka Cokan      | 94 | 31.44|
+-----+------------------------+------+------+
MESTNA SKUPNOST ŽALEC
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Mestni skupnosti Žalec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Mestne skupnosti Žalec je imelo 4502 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 2151 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
SKUPAJ ODDANIH 2150 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 197 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1953 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 1, 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12 13, 15, Bilgerjeva ulica; Cankarjeva ulica; Celjska cesta h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a; Efenkova ulica; Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ipavčeva ulica; Kvedrova ulica; Mestni trg h. št. 6,7; Oničeva ulica; Pohorska ulica; Savinjska cesta h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Stritarjeva ulica; Šarhova ulica; Šilihova ulica; Šlandrov trg h. št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 33b, 35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43; Trubarjeva ulica; Ulica Nikole Tesle; Velenjska cesta; Župančičeva ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 437 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 38 GLASOVNIC
VELJAVNIH 399 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Klavdija Tomažič   | 263 | 65.91|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Danijel Telebar    | 179 | 44.86|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Bogdan Zagoričnik   | 191 | 47.87|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Samo Jurhar      | 115 | 28.82|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Klavdija Tomažič    | 263 | 65.91|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Bogdan Zagoričnik   | 191 | 47.87|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 2 obsega del naselja Žalec: Aljaževa ulica; Arničeva ulica; Bevkova ulica h. št. 1, 2, 3, 4; Čopova ulica h. št. 1, 3; Gotoveljska cesta; Gubčeva ulica; Jurčičeva ulica; Kidričeva ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Maistrova ulica; Prežihova ulica; Roševa ulica; Savinjska cesta h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114; Tomšičeva ulica; Ulica heroja Staneta h. št. 1; Ulica Janka Kača; Vodnikova ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 247 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Viktor Mitov     | 161 | 42.48|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Darko Tratnik     | 184 | 48.55|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Bronislava Cerovac  | 106 | 27.97|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Jelka Berglez     | 149 | 39.31|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Darko Tratnik     | 184 | 48.55|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Viktor Mitov      | 161 | 42.48|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 3 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 3; Bevkova ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Čopova ulica h. št. 2, 4, 5, 6; Kidričeva ulica 1; Mestni trg h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, Ulica heroja Staneta h. št. 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 428 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 34 GLASOVNIC
VELJAVNIH 394 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Anica Krčmar     | 250 | 63.45|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Roman Virant     | 199 | 50.51|
+-----+-----------------------+------+------+
|5  | Julija Lukač     | 135 | 34.26|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Stane Jager      | 106 | 26.90|
+-----+-----------------------+------+------+
|6  | Adrijana Despotović  |  99 | 25.13|
+-----+-----------------------+------+------+
|4  | Saša Zidanšek Obreza |  61 | 15.48|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Anica Krčmar      | 250 | 63.45|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Roman Virant      | 199 | 50.51|
+-----+------------------------+------+------+
|3  | Julija Lukač      | 135 | 34.26|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 4 obsega del naselja Žalec: Cesta na Vrbje; Cesta žalskega tabora; Gregorčičeva ulica; Kajuhova ulica; Levstikova ulica; Partizanska ulica; Prešernova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Savinjska cesta h. št. 69, 83, 87, 87a, 89, 99, 101, 109, 117, 119, 121, 123; Šprajčeva ulica; Triglavska ulica; Ulica bratov Letonja; Ulica Florjana Pohlina h. št. 1, 2, 3, 4, 6; Ulica Rista Savina.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 338 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 39 GLASOVNIC
VELJAVNIH 299 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Samo Verstovšek    | 176 | 58.86|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Alojz Vojko Rizmal  | 123 | 41.14|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Samo Verstovšek    | 176 | 58.86|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Žalec: Celjska cesta h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9; Cesta na Lavo; Cesta ob železnici; Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 10; Hmeljarska ulica; Pečnikova ulica; Prešernova ulica h. št. 1a; Savinjska cesta h. št. 1, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 67, 71, 73, 77, 78, 78a, 79, 81; Šlandrov trg h. št. od 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42; Ulica Florjana Pohlina 5; Ulica Ivanke Uranjek; Ulica Nade Cilenšek; Ulica Savinjske čete; Ulica talcev; Vrečerjeva ulica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 238 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 20 GLASOVNIC
VELJAVNIH 218 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Karmen Strenčan    |  97 | 44.50|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Bojan Kavčič     | 121 | 55.50|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidat:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Bojan Kavčič      | 121 | 55.50|
+-----+------------------------+------+------+
Volilna enota številka 6 obsega naselji Ložnica pri Žalcu ter Podvin h. št. 185, 187, 189, 191, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 283 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 19 GLASOVNIC
VELJAVNIH 264 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-----+-----------------------+------+------+
|Zap. | Kandidat       | Št. |   %|
|št. |            |glasov|glasov|
+-----+-----------------------+------+------+
|1  | Marjan Starič     |  94 | 35.61|
+-----+-----------------------+------+------+
|2  | Mitja Lešnik     | 160 | 60.61|
+-----+-----------------------+------+------+
|3  | Ivana Zapušek Skubic | 137 | 51.89|
+-----+-----------------------+------+------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
+-----+------------------------+------+------+
|Mesto| Kandidat        | Št. |   %|
|   |            |glasov|glasov|
+-----+------------------------+------+------+
|1  | Mitja Lešnik      | 160 | 60.61|
+-----+------------------------+------+------+
|2  | Ivana Zapušek Skubic  | 137 | 51.89|
+-----+------------------------+------+------+
Št. 000608/0002/2010
Žalec, dne 14. oktobra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.