Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4638. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec, stran 13102.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
Občinska volilna komisija je na seji dne 14. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljaju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 10. oktobra 2010 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovanja skupaj 17.758 volivcev od tega:
a) 17.758 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 8.603 volivcev ali 48,45%. Od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico je 8.603 volivcev glasovalo po volilnem imeniku in 0 volivcev s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 8.602 glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 256 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 8.346.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+----+-------------------------+------+------+
|Zap.|Ime liste        | Št. |   %|
|št. |             |glasov|glasov|
+----+-------------------------+------+------+
|1  |SOCIALNI DEMOKRATI, SD  | 1759 | 21.08|
+----+-------------------------+------+------+
|2  |ZARES – NOVA POLITIKA  | 277 | 3.32|
+----+-------------------------+------+------+
|3  |STRANKA MLADIH – ZELENI | 266 | 3.19|
|  |EVROPE          |   |   |
+----+-------------------------+------+------+
|4  |LIBERALNA DEMOKRACIJA  | 619 | 7.42|
|  |SLOVENIJE, LDS      |   |   |
+----+-------------------------+------+------+
|5  |NOVA SLOVENIJA –     | 254 | 3.04|
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|   |   |
+----+-------------------------+------+------+
|6  |DeSUS – DEMOKRATIČNA   | 1373 | 16.45|
|  |STRANKA UPOKOJENCEV   |   |   |
|  |SLOVENIJE        |   |   |
+----+-------------------------+------+------+
|7  |SLOVENSKA LJUDSKA    | 228 | 2.73|
|  |STRANKA, SLS       |   |   |
+----+-------------------------+------+------+
|8  |ZELENI SLOVENIJE     |  99 | 1.19|
+----+-------------------------+------+------+
|9  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA  | 1725 | 20.67|
|  |STRANKA, SDS       |   |   |
+----+-------------------------+------+------+
|10 |SLOVENSKA NACIONALNA   | 298 | 3.57|
|  |STRANKA, SNS       |   |   |
+----+-------------------------+------+------+
|11 |NADSTRANKARSKA LISTA ZA | 1133 | 13.58|
|  |SKLADEN RAZVOJ OBČINE  |   |   |
|  |ŽALEC          |   |   |
+----+-------------------------+------+------+
|12 |ZVEZA ZA PRIHODNOST   | 315 | 3.77|
+----+-------------------------+------+------+
III.
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (d'Hondtov sistem).
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah pripada listam kandidatov naslednje število mandatov (d'Hondtov sistem):
+--------+----+----------------------------+
|Št.   |Št. |Ime liste          |
|mandatov|  |              |
+--------+----+----------------------------+
|7    |1  |SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+--------+----+----------------------------+
|1    |2  |ZARES – NOVA POLITIKA    |
+--------+----+----------------------------+
|1    |3  |STRANKA MLADIH – ZELENI   |
|    |  |EVROPE           |
+--------+----+----------------------------+
|2    |4  |LIBERALNA DEMOKRACIJA    |
|    |  |SLOVENIJE, LDS       |
+--------+----+----------------------------+
|1    |5  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|    |  |LJUDSKA STRANKA       |
+--------+----+----------------------------+
|5    |6  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA|
|    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |
+--------+----+----------------------------+
|0    |7  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, |
|    |  |SLS             |
+--------+----+----------------------------+
|0    |8  |ZELENI SLOVENIJE      |
+--------+----+----------------------------+
|6    |9  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|    |  |STRANKA, SDS        |
+--------+----+----------------------------+
|1    |10 |SLOVENSKA NACIONALNA    |
|    |  |STRANKA, SNS        |
+--------+----+----------------------------+
|4    |11 |NADSTRANKARSKA LISTA ZA   |
|    |  |SKLADEN RAZVOJ OBČINE ŽALEC |
+--------+----+----------------------------+
|1    |12 |ZVEZA ZA PRIHODNOST     |
+--------+----+----------------------------+
|29   |  | SKUPAJ           |
+--------+----+----------------------------+
IV.
Izhajajoč iz glasov, ki so jih dobile liste, deljenih s števili od 1 do 34 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 34 količnikov naslednje (količniki po d'Hondtu na glasovih list):
Število mandatov v občini: 29
+----+--------+---+---------------------------+
|Zap.|Količnik|Št.|Ime liste         |
|št |    |  |              |
+----+--------+---+---------------------------+
|1  |1759.00 | 1|SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+----+--------+---+---------------------------+
|2  |1725.00 | 9|SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA, SDS        |
+----+--------+---+---------------------------+
|3  |1373.00 | 6|DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|  |    |  |SLOVENIJE         |
+----+--------+---+---------------------------+
|4  |1133.00 | 11|NADSTRANKARSKA LISTA ZA  |
|  |    |  |SKLADEN RAZVOJ OBČINE ŽALEC|
+----+--------+---+---------------------------+
|5  |879.50 | 1|SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+----+--------+---+---------------------------+
|6  |862.50 | 9|SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA, SDS        |
+----+--------+---+---------------------------+
|7  |686.50 | 6|DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|  |    |  |SLOVENIJE         |
+----+--------+---+---------------------------+
|8  |619.00 | 4|LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|  |    |  |SLOVENIJE, LDS       |
+----+--------+---+---------------------------+
|9  |586.33 | 1|SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+----+--------+---+---------------------------+
|10 |575.00 | 9|SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA, SDS        |
+----+--------+---+---------------------------+
|11 |566.50 | 11|NADSTRANKARSKA LISTA ZA  |
|  |    |  |SKLADEN RAZVOJ OBČINE ŽALEC|
+----+--------+---+---------------------------+
|12 |457.67 | 6|DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|  |    |  |SLOVENIJE         |
+----+--------+---+---------------------------+
|13 |439.75 | 1|SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+----+--------+---+---------------------------+
|14 |431.25 | 9|SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA, SDS        |
+----+--------+---+---------------------------+
|15 |377.67 | 11|NADSTRANKARSKA LISTA ZA  |
|  |    |  |SKLADEN RAZVOJ OBČINE ŽALEC|
+----+--------+---+---------------------------+
|16 |351.80 | 1|SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+----+--------+---+---------------------------+
|17 |345.00 | 9|SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA, SDS        |
+----+--------+---+---------------------------+
|18 |343.25 | 6|DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|  |    |  |SLOVENIJE         |
+----+--------+---+---------------------------+
|19 |315.00 | 12|ZVEZA ZA PRIHODNOST    |
+----+--------+---+---------------------------+
|20 |309.50 | 4|LIBERALNA DEMOKRACIJA   |
|  |    |  |SLOVENIJE, LDS       |
+----+--------+---+---------------------------+
|21 |298.00 | 10|SLOVENSKA NACIONALNA    |
|  |    |  |STRANKA, SNS        |
+----+--------+---+---------------------------+
|22 |293.17 | 1|SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+----+--------+---+---------------------------+
|23 |287.50 | 9|SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA, SDS        |
+----+--------+---+---------------------------+
|24 |283.25 | 11|NADSTRANKARSKA LISTA ZA  |
|  |    |  |SKLADEN RAZVOJ OBČINE ŽALEC|
+----+--------+---+---------------------------+
|25 |277.00 | 2|ZARES – NOVA POLITIKA   |
+----+--------+---+---------------------------+
|26 |274.60 | 6|DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|  |    |  |SLOVENIJE         |
+----+--------+---+---------------------------+
|27 |266.00 | 3|STRANKA MLADIH – ZELENI  |
|  |    |  |EVROPE           |
+----+--------+---+---------------------------+
|28 |254.00 | 5|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|  |    |  |LJUDSKA STRANKA      |
+----+--------+---+---------------------------+
|29 |251.29 | 1|SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+----+--------+---+---------------------------+
|30 |246.43 | 9|SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |
|  |    |  |STRANKA, SDS        |
+----+--------+---+---------------------------+
|31 |228.83 | 6|DeSUS – DEMOKRATIČNA    |
|  |    |  |STRANKA UPOKOJENCEV    |
|  |    |  |SLOVENIJE         |
+----+--------+---+---------------------------+
|32 |228.00 | 7|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, |
|  |    |  |SLS            |
+----+--------+---+---------------------------+
|33 |226.60 | 11|NADSTRANKARSKA LISTA ZA  |
|  |    |  |SKLADEN RAZVOJ OBČINE ŽALEC|
+----+--------+---+---------------------------+
|34 |219.88 | 1|SOCIALNI DEMOKRATI, SD   |
+----+--------+---+---------------------------+
V.
Občinska volilna komisija je na osnovi števila oddanih preferenčnih glasov ugotovila, da je:
a) kandidat Jože Krulec z liste DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE prejel z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bil postavljen na prvo mesto liste DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE ter pridobil mandat za izvolitev v občinski svet,
b) kandidat Jurij Blatnik z liste SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS prejel z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bil postavljen na prvo mesto liste SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS ter pridobil mandat za izvolitev v občinski svet.
Ostali kandidati so bili izvoljeni na podlagi vrstnega reda, ki ga je določil predlagatelj liste kandidatov.
VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah dne 10. oktobra 2010 so:
Lista: 1 – SOCIALNI DEMOKRATI, SD
Skupno št. glasov: 1759       % glasov: 21.08%    Št. izvoljenih: 7

+-------+--------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št. |                |
+-------+--------------------------------+
|  1  |Janko Kos            |
+-------+--------------------------------+
|  2  |Roman Virant          |
+-------+--------------------------------+
|  3  |Tatjana Razboršek Rehar     |
+-------+--------------------------------+
|  4  |Ivan Krašovc          |
+-------+--------------------------------+
|  5  |Marko Laznik          |
+-------+--------------------------------+
|  6  |Anica Krčmar          |
+-------+--------------------------------+
|  7  |Viktor Mitov          |
+-------+--------------------------------+
Lista: 2 – ZARES – NOVA POLITIKA
Skupno št. glasov: 277       % glasov: 3.32% Št. izvoljenih: 1

+-------+--------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št. |                |
+-------+--------------------------------+
|  1  |Vojko Zupanc          |
+-------+--------------------------------+
Lista: 3 – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
Skupno št. glasov: 266       % glasov: 3.19% Št. izvoljenih: 1

+-------+--------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št. |                |
+-------+--------------------------------+
|  1  |Robert Smodej          |
+-------+--------------------------------+
Lista: 4 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
Skupno št. glasov: 619       % glasov: 7.42% Št. izvoljenih: 2

+-------+--------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št. |                |
+-------+--------------------------------+
|  1  |Gregor Vovk Petrovski      |
+-------+--------------------------------+
|  2  |Jožef Meh            |
+-------+--------------------------------+
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 254       % glasov: 3.04% Št. izvoljenih: 1

+-------+--------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št. |                |
+-------+--------------------------------+
|  1  |Zdravko Pečarič         |
+-------+--------------------------------+
Lista: 6 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 1373       % glasov: 16.45%    Št. izvoljenih: 5

+-------+--------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št. |                |
+-------+--------------------------------+
|  7  |Jože Krulec           |
+-------+--------------------------------+
|  1  |Ivan Jelen           |
+-------+--------------------------------+
|  2  |Ivan Glušič           |
+-------+--------------------------------+
|  3  |Olga Markovič          |
+-------+--------------------------------+
|  4  |Stanislav Jerman        |
+-------+--------------------------------+
Lista: 9 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
Skupno št. glasov: 1725       % glasov: 20.67%    Št. izvoljenih: 6

+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |Robert Čehovin          |
+------+---------------------------------+
|  2 |Matjaž Krk            |
+------+---------------------------------+
|  3 |Jasna Seražin          |
+------+---------------------------------+
|  4 |Bogdan Zagoričnik        |
+------+---------------------------------+
|  5 |Ivan Povše            |
+------+---------------------------------+
|  6 |Alenka Lesjak          |
+------+---------------------------------+
Lista: 10 – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
Skupno št. glasov: 298       % glasov: 3.57% Št. izvoljenih: 1

+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  4 |Jurij Blatnik          |
+------+---------------------------------+
Lista: 11 – NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN RAZVOJ OBČINE ŽALEC
Skupno št. glasov: 1133       % glasov: 13.58%    Št. izvoljenih: 4

+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |Alojz Posedel          |
+------+---------------------------------+
|  2 |Ivan Podpečan          |
+------+---------------------------------+
|  3 |Breda Vizovišek         |
+------+---------------------------------+
|  4 |Silvester Marič         |
+------+---------------------------------+
Lista: 12 – ZVEZA ZA PRIHODNOST
Skupno št. glasov: 315       % glasov: 3.77% Št. izvoljenih: 1

+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |Gvido Hribar           |
+------+---------------------------------+
Št. 006-08/0002/2010
Žalec, dne 14. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Predsednik
Slavko Košenina l.r.