Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4635. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Zreče, stran 13097.

Občinska volilna komisija Občine Zreče je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in zapisnikov o delu volilnih odborov, zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov občinskega sveta, z dne 10. oktobra 2010, ter zapisnika Občinske volilne komisije Občine Zreče o ugotovitvi uradnega izida glasovanja na lokalnih volitvah 2010, z dne 14. 10. 2010, sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Zreče
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti skupaj 5.231 volivcev, od tega je bilo 5.231 volivcev vpisanih v volilne imenike.
Na volitvah dne 10. oktobra 2010 je skupno glasovalo 2.596 volivcev (49,62%).
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2.596 glasovnic.
Ker so bile glasovnice prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, in ker je bilo obkroženih več kandidatov, je bilo neveljavnih 109 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2.487.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+-----------------------+------------+
| Št. |    Ime liste    |Št. glasov |
| liste|            |      |
+------+-----------------------+---+--------+
| 1. |SLS – SLOVENSKA    |275|(11,06%)|
|   |LJUDSKA STRANKA    |  |    |
+------+-----------------------+---+--------+
| 2. |DeSUS – DEMOKRATIČNA  |438|(17,61%)|
|   |STRANKA UPOKOJENCEV  |  |    |
|   |SLOVENIJE       |  |    |
+------+-----------------------+---+--------+
| 3. |SDS – SLOVENSKA    |959|(38,56%)|
|   |DEMOKRATSKA STRANKA  |  |    |
+------+-----------------------+---+--------+
| 4. |SD – SOCIALNI     |306|(12,30%)|
|   |DEMOKRATI       |  |    |
+------+-----------------------+---+--------+
| 5. |N.Si – NOVA SLOVENIJA | 91|(3,66%) |
|   |–           |  |    |
|   |KRŠČANSKA LJUDSKA   |  |    |
|   |STRANKA        |  |    |
+------+-----------------------+---+--------+
| 6. |ZARES – NOVA POLITIKA |195|(7,84%) |
+------+-----------------------+---+--------+
| 7. |LDS – LIBERALNA    |223|(8,97%) |
|   |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |  |    |
+------+-----------------------+---+--------+
III.
Posamezni kandidati na posamezni listi so dobili naslednje število preferenčnih glasov:
1. Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
+---------+-------------------+-------------+
|Kandidati|          |   Št.   |
|     |          | preferenčnih|
|     |          |  glasov  |
+---------+-------------------+-------------+
|  1.  |BERNARD SADEK   |   8   |
+---------+-------------------+-------------+
|  2.  |JOLANDA LAUBIČ   |   13   |
+---------+-------------------+-------------+
|  3.  |VILI POTOČNIK   |   10   |
+---------+-------------------+-------------+
|  4.  |SIMON TAJHAR    |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
|  5.  |KARMENKA LESKOVAR |   5   |
+---------+-------------------+-------------+
|  6.  |TOMO IRŠIČ     |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
|  7.  |MARJAN KOTNIK   |   2   |
+---------+-------------------+-------------+
|  8.  |JOŽICA SLATINEK  |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  9.  |TOMAŽ MERNIK    |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
| 10.  |IVAN BORNŠEK    |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 11.  |ANDREJA KOTNIK   |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
| 12.  |KONRAD ARBAJTER  |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
| 13.  |TEREZIJA OVČAR   |   2   |
+---------+-------------------+-------------+
| 14.  |MARTIN MRZDOVNIK  |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
2. Ime liste: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+---------+-------------------+-------------+
|Kandidati|          |   Št.   |
|     |          | preferenčnih|
|     |          |  glasov  |
+---------+-------------------+-------------+
|  1.  |JOŽEF KOŠIR    |   17   |
+---------+-------------------+-------------+
|  2.  |IVAN UMNIK     |   11   |
+---------+-------------------+-------------+
|  3.  |MARIJA JEVŠENAK  |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
|  4.  |ALOJZ ROŠAR    |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
|  5.  |MIRAN KRAJNC    |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  6.  |FRANČIŠKA KOVAČEC |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
|  7.  |JOŽEF BOČEK    |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  8.  |ANTON OŠLAK    |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
|  9.  |ELIZABETA     |   1   |
|     |PODGRAJŠEK     |       |
+---------+-------------------+-------------+
| 10.  |MILAN ZIEBARTH   |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
| 11.  |ANAMARIJA PREŠIČEK |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 12.  |ALOJZIJA FIJAVŽ  |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 13.  |BOGOMIR LAMUT   |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 14.  |MARIJA KUČAN    |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 15.  |ANTON RAVNJAK   |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
| 16.  |ANTON GAČNIKAR   |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
3. Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
+---------+-------------------+-------------+
|Kandidati|          |   Št.   |
|     |          | preferenčnih|
|     |          |  glasov  |
+---------+-------------------+-------------+
|  1.  |BORIS PODVRŠNIK  |   21   |
+---------+-------------------+-------------+
|  2.  |DRAGO ŠEŠERKO   |   14   |
+---------+-------------------+-------------+
|  3.  |ALEKSANDRA KOSEVSKI|   11   |
|     |KOLAR       |       |
+---------+-------------------+-------------+
|  4.  |EMILIJAN FIJAVŽ  |   18   |
+---------+-------------------+-------------+
|  5.  |BORIS PODGRAJŠEK  |   7   |
+---------+-------------------+-------------+
|  6.  |MATEJA PUČNIK   |   8   |
+---------+-------------------+-------------+
|  7.  |ŠTEFAN KRONEKER  |   14   |
+---------+-------------------+-------------+
|  8.  |MARIJA KOVAČAIČ  |   8   |
+---------+-------------------+-------------+
|  9.  |MANFRED ANTON HREN |   5   |
+---------+-------------------+-------------+
| 10.  |DRAGO VRHOVŠEK   |   7   |
+---------+-------------------+-------------+
| 11.  |DRAGO PADEŽNIK   |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
| 12.  |MARIJA MARJANA   |   1   |
|     |KOVŠE       |       |
+---------+-------------------+-------------+
| 13.  |ERNEST MIKEK    |   5   |
+---------+-------------------+-------------+
| 14.  |ALBINA GORENAK   |   10   |
+---------+-------------------+-------------+
| 15.  |ANDREJ LAMUT    |   2   |
+---------+-------------------+-------------+
| 16.  |CARMEN MERČNIK   |   14   |
+---------+-------------------+-------------+
4. Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
+---------+-------------------+-------------+
|Kandidati|          |   Št.   |
|     |          | preferenčnih|
|     |          |  glasov  |
+---------+-------------------+-------------+
|  1.  |DOMEN VOGELSANG  |   5   |
+---------+-------------------+-------------+
|  2.  |MAKSIMILIJAN BREČKO|   6   |
+---------+-------------------+-------------+
|  3.  |JOLANDA POTOČNIK  |   19   |
+---------+-------------------+-------------+
|  4.  |VOJKO KOROŠEC   |   10   |
+---------+-------------------+-------------+
|  5.  |ROBERT ŠPILE    |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  6.  |ANJA PLANCUTIĆ   |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
|  7.  |VASJA HREN     |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
|  8.  |VALTER PODGRAJŠEK |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
|  9.  |BARBARA POTNIK   |   5   |
+---------+-------------------+-------------+
| 10.  |PETER PEC     |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
| 11.  |MARJAN GROSMAN   |   2   |
+---------+-------------------+-------------+
| 12.  |SONJA KOŽUH    |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
| 13.  |FRANC OČKO     |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 14.  |MIRKO PAVLIČ    |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 15.  |STAŠA FIJAVŽ    |   2   |
+---------+-------------------+-------------+
| 16.  |ZMAGOSLAV TINTA  |   2   |
+---------+-------------------+-------------+
5. Ime liste: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
+---------+-------------------+-------------+
|Kandidati|          |   Št.   |
|     |          | preferenčnih|
|     |          |  glasov  |
+---------+-------------------+-------------+
|  1.  |FRANC ŠTAVBE    |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  2.  |DAMJAN STRELC   |   7   |
+---------+-------------------+-------------+
|  3.  |BENJAMINA TRTNIK  |   6   |
+---------+-------------------+-------------+
|  4.  |SIMONA OČKO    |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
|  5.  |ALOJZ ML. RAVNJAK |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  6.  |DARINKA ORLAČNIK  |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  7.  |ŠTEFAN ČREŠNAR   |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
|  8.  |JOŽE POVH     |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  9.  |LJUDMILA MILICA  |   0   |
|     |JEVŠENAK      |       |
+---------+-------------------+-------------+
| 10.  |PAVEL GRM     |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 11.  |DOMEN FIJAVŽ    |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
6. Ime liste: ZARES – NOVA POLITIKA
+---------+-------------------+-------------+
|Kandidati|          |   Št.   |
|     |          | preferenčnih|
|     |          |  glasov  |
+---------+-------------------+-------------+
|  1.  |MILAN POTOČNIK   |   18   |
+---------+-------------------+-------------+
|  2.  |ANDREJA ZALOŽNIK  |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
|  3.  |SEBASTIJAN PAVLIČ |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
|  4.  |ANDREJA HOHLER   |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
|  5.  |DUŠAN KVAC     |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
|  6.  |MILENA OROŽ ČREŠNAR|   5   |
+---------+-------------------+-------------+
|  7.  |DEJAN SODIN    |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
|  8.  |ERNEST VOK     |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
|  9.  |BARBARA RAVNAK   |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 10.  |LADISLAV ml. BURJAN|   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 11.  |MARKO POTOČNIK   |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 12.  |MARJETKA FINK   |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 13.  |SLAVKO DRAKSLER  |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 14.  |GREGOR ČREŠNAR   |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 15.  |NATAŠA POTOČNIK  |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 16.  |BRANKO ZALOŽNIK  |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
7. Ime liste: LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
+---------+-------------------+-------------+
|Kandidati|          |   Št.   |
|     |          | preferenčnih|
|     |          |  glasov  |
+---------+-------------------+-------------+
|  1.  |ZDENKO KOVAČEC   |   9   |
+---------+-------------------+-------------+
|  2.  |DAVORIN HARTMAN  |   2   |
+---------+-------------------+-------------+
|  3.  |ZDENKA KEJŽAR   |   12   |
+---------+-------------------+-------------+
|  4.  |ALEKSANDER BUKOVŠEK|   4   |
+---------+-------------------+-------------+
|  5.  |BOJAN HROVAT    |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
|  6.  |MARJANA POTNIK   |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
|  7.  |AVGUST SKAZA    |   6   |
+---------+-------------------+-------------+
|  8.  |FILIP GORJUP    |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
|  9.  |SIMONA KRANČAN   |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
| 10.  |STANKO ŠROT    |   15   |
+---------+-------------------+-------------+
| 11.  |JOŽEF FELICIJAN  |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
| 12.  |BARBARA HARTMAN  |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
| 13.  |JOŽE SADEK     |   3   |
+---------+-------------------+-------------+
| 14.  |MIRAN CVELFER   |   4   |
+---------+-------------------+-------------+
| 15.  |DRAGICA CVELFER  |   0   |
+---------+-------------------+-------------+
| 16.  |ANŽE KOVAČEC    |   1   |
+---------+-------------------+-------------+
IV.
V skladu z določbami 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (UPB-1; Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) šteje Občinski svet Občine Zreče 16 članov, zato je vsem listam kandidatov na razpolago 16 mandatov.
Po določbah 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, deljenih s številom 1 do 16 (D'Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|Zap. št |Količnik| Št. |Ime liste              |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  1  | 959.00 |  3  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  2  | 479.50 |  3  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  3  | 438.00 |  2  |DeSUS  – DEMOKRATIČNA STRANKA   |
|    |    |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  4  | 319.67 |  3  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  5  | 306.00 |  4  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI       |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  6  | 275.00 |  1  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  7  | 239.75 |  3  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  8  | 223.00 |  7  |LDS –    LIBERALNA DEMOKRACIJA  |
|    |    |    |SLOVENIJE              |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  9  | 219.00 |  2  |DeSUS    DEMOKRATIČNA STRANKA   |
|    |    |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  10  | 195.00 |  6  |ZARES – NOVA POLITIKA        |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  11  | 191.80 |  3  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  12  | 159.83 |  3  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  13  | 153.00 |  4  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI       |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  14  | 146.00 |  2  |DeSUS  – DEMOKRATIČNA STRANKA   |
|    |    |    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  15  | 137.50 |  1  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
|  16  | 137.00 |  3  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+--------+--------+-------+-------------------------------------+
Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov:
+--------+--------+------------------------+
|Število |Številka|Ime liste        |
|mandatov| liste |            |
+--------+--------+------------------------+
|  2  |  1  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA |
|    |    |STRANKA         |
+--------+--------+------------------------+
|  3  |  2  |DeSUS – DEMOKRATIČNA  |
|    |    |STRANKA UPOKOJENCEV   |
|    |    |SLOVENIJE        |
+--------+--------+------------------------+
|  7  |  3  |SDS – SLOVENSKA     |
|    |    |DEMOKRATSKA STRANKA   |
+--------+--------+------------------------+
|  2  |  4  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI |
+--------+--------+------------------------+
|  0  |  5  |N.Si – NOVA SLOVENIJA – |
|    |    |KRŠČANSKA LJUDSKA    |
|    |    |STRANKA         |
+--------+--------+------------------------+
|  1  |  6  |ZARES – NOVA POLITIKA  |
+--------+--------+------------------------+
|  1  |  7  |LDS – LIBERALNA     |
|    |    |DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+--------+--------+------------------------+
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.
Upoštevajoč, da nihče izmed kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov v skladu z določbo drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenčne glasove, so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, če število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10% števila vseh glasov oddanih za listo), so v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu na listi:
+----------------------------------+---------------------+------+
|Ime in priimek, rojstni podatki in|           | Ime |
|naslov              |           |liste |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|1. |BERNARD SADEK   |roj. 7. |Bezovje nad Zrečami | SLS |
|  |          |10. 1974 |5, Zreče       |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|2. |JOLANDA LAUBIČ   |roj. 8. |Bork 7, Zreče    | SLS |
|  |          |3. 1968 |           |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|3. |JOŽEF KOŠIR    |roj. 20. |Brinjeva gora 3a,  |DeSUS |
|  |          |10. 1946 |Zreče        |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|4. |IVAN UMNIK     |roj. 24. |Ulica Borisa     |DeSUS |
|  |          |6. 1929 |Vinterja 11, Zreče  |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|5. |MARIJA JEVŠENAK  |roj. 12. |Cesta na Roglo 27,  |DeSUS |
|  |          |12. 1944 |Zreče        |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|6. |BORIS PODVRŠNIK  |roj. 7. |Cesta talcev 6,   | SDS |
|  |          |2. 1963 |Zreče        |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|7. |DRAGO ŠEŠERKO   |roj. 7. |Dobrava 73a, Zreče  | SDS |
|  |          |6. 1956 |           |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|8. |ALEKSANDRA     |roj. 5. |Dobroveljska cesta  | SDS |
|  |KOSEVSKI KOLAR   |9. 1957 |1, Zreče       |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|9. |EMILIJAN FIJAVŽ  |roj. 22. |Bukovlje 15,     | SDS |
|  |          |4. 1956 |Stranice       |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|10. |BORIS PODGRAJŠEK  |roj. 1. |Gorenje pri Zrečah  | SDS |
|  |          |10. 1961 |25, Zreče      |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|11. |MATEJA PUČNIK   |roj. 4. |Ob gozdu 24, Zreče  | SDS |
|  |          |5. 1974 |           |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|12. |ŠTEFAN KRONEKER  |roj. 31. |Prešernova ulica 10, | SDS |
|  |          |8. 1959 |Zreče        |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|13. |DOMEN VOGELSANG  |roj. 8. |Cesta na Roglo 11k, | SD |
|  |          |5. 1968 |Zreče        |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|14. |MAKSIMILIJAN    |roj. 30. |Bukovlje 27,     | SD |
|  |BREČKO       |8. 1938 |Stranice       |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|15. |MILAN POTOČNIK   |roj. 29. |Jamniška cesta 1,  |ZARES |
|  |          |9. 1976 |Zreče        |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
|16. |ZDENKO KOVAČEC   |roj. 30. |Loška gora pri    | LDS |
|  |          |3. 1962 |Zrečah 6a, Zreče   |   |
+----+-------------------+---------+---------------------+------+
Št. 041-0025/2010
Zreče, dne 14. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne
komisije Občine Zreče
Zdenka Košir l.r.
 
Člani/namestniki članov OVK
 
Namestnica predsednice
Marjeta Hedl-Škrinjar l.r.
 
Članica
Tatjana Orlačnik l.r.
 
Namestnik članice
Jožef Koželnik l.r.
 
Članica
Majda Oplotnik l.r.