Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4634. Poročilo o izidu volitev župana Občine Zreče, stran 13097.

Občinska volilna komisija Občine Zreče je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in zapisnikov o delu volilnih odborov, zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja za volitve župana, z dne 10. oktobra 2010 ter zapisnika Občinske volilne komisije Občine Zreče o ugotovitvi uradnega izida glasovanja na lokalnih volitvah 2010, z dne 14. 10. 2010, sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Zreče
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti skupaj 5.231 volivcev, od tega je bilo 5.231 volivcev vpisanih v volilne imenike.
Na volitvah dne 10. oktobra 2010 je skupno glasovalo 2.596 volivcev (49,62%).
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2.596 glasovnic.
Ker so bile glasovnice prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih je lahko volilo, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 44 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2.552.
Kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov:
+-------+----------------+--------+---------+
|1   |BORIS PODVRŠNIK |  2.135|(83.66%) |
|    |        | glasov|     |
+-------+----------------+--------+---------+
|2   |DOMEN VOGELSANG |   417|(16.34%).|
|    |        | glasov|     |
+-------+----------------+--------+---------+
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi določb prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08), ki določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasovnic, ugotovila, da je za župana Občine Zreče izvoljen: BORIS PODVRŠNIK, roj. 7. 2. 1963, stanujoč Cesta talcev 6, 3214 Zreče.
Št. 041-0025/2010
Zreče, dne 14. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne
komisije Občine Zreče
Zdenka Košir l.r.
 
Člani/namestniki članov OVK
namestnica predsednice
Marjeta Hedl-Škrinjar l.r.
 
Članica
Tatjana Orlačnik l.r.
 
Namestnik članice
Jožef Koželnik l.r.
 
Članica
Majda Oplotnik l.r.