Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4631. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč in soglasje k sistemizaciji delovnih mest, stran 13096.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 38. redni seji dne 4. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč in soglasje k sistemizaciji delovnih mest
1. člen
Cene programov v vrtcu v Občini Zavrč znašajo od 1. 9. 2010 dalje mesečno na otroka:
+--------------------------------+--------+
|1. v dnevnem (10-urnem) varstvu |   EUR|
|za otroke            |    |
+--------------------------------+--------+
|– prve starostne skupine    |    |
+--------------------------------+--------+
|(od enega do treh let)     | 454,69€|
+--------------------------------+--------+
|– druge starostne skupine    |    |
+--------------------------------+--------+
|(od treh let do vstopa v šolo) |287,12€.|
+--------------------------------+--------+
2. člen
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08 in 119/08) in ga določi občinska uprava v upravnem postopku.
3. člen
Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k sistemizaciji delovnim mest v VVZ Zavrč, in sicer za 2 vzgojiteljici, 2 pomočnici vzgojiteljic, 0,033 deleža delovnega mesta svetovalna delavka, pomočnica ravnateljice v deležu 0,15, in za tehnično osebje v skladu z normativi: 0,54 kuharica, 0,11 hišnika, 0,266 administrativno-računovodski delavec.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem veljave preneha veljati sklep št. 602-10/2009-003 z dne 16. 9. 2009. Sklep se uporablja od 1.9. 2010.
Št. 900-1/2009
Zavrč, dne 4. avgusta 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.