Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4629. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Tirna, stran 13095.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Tirna
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Tirna
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   168|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj volivcev        |   168|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   108|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   108|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    3|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   105|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Janko Knez         |87 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Matjaž Drnovšek      |81 glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Alenka Zupančič      |79 glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Matjaž Garantini      |82 glasov|
+------------------------------+---------+
|5. Mojca Petek        |86 glasov|
+------------------------------+---------+
|6. Jožica Molka        |79 glasov|
+------------------------------+---------+
|7. Jože Čibej         |    80|
|               | glasov.|
+------------------------------+---------+
V svet Krajevne skupnosti Tirna je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Janko Knez
2. Mojca Petek
3. Matjaž Garantini
4. Matjaž Drnovšek
5. Jože Čibej
6. Jožica Molka
7. Alenka Zupančič.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.