Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4628. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šentlambert, stran 13094.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šentlambert
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Šentlambert
+----------------------------+-----------+
|V volilne imenike je bilo  |    431|
|vpisanih          |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|S potrdili je glasovalo   |     0|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Skupaj volivcev       |    431|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Glasovalo je        |    247|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|ODDANIH GLASOVNIC      |    247|
+----------------------------+-----------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC    |     10|
+----------------------------+-----------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC     |    237|
+----------------------------+-----------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Suzana Vozel       | 118 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Antonija Šramel     | 65 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Marko Pikel       | 67 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Dejan Vozelj       | 67 glasov|
+----------------------------+-----------+
|5. Peter Drnovšek      | 65 glasov|
+----------------------------+-----------+
|6. Stojan Zorko       | 112 glasov|
+----------------------------+-----------+
|7. Boštjan Grošelj     | 160 glasov|
+----------------------------+-----------+
|8. Franc Železnik      | 74 glasov|
+----------------------------+-----------+
|9. Aleš Klopčič       | 59 glasov|
+----------------------------+-----------+
|10. Petra Mars       | 105 glasov|
+----------------------------+-----------+
|11. Joško Juvan       | 123 glasov|
+----------------------------+-----------+
|12. Magda Majes       |    104|
|              |  glasovi|
+----------------------------+-----------+
|13. Marija Vozel      | 92 glasov|
+----------------------------+-----------+
|14. Vladimir Pavlič     | 35 glasov|
+----------------------------+-----------+
|15. Matjaž Jerman      | 77 glasov|
+----------------------------+-----------+
|16. Mitja Ocepek      | 65 glasov.|
+----------------------------+-----------+
V svet Krajevne skupnosti Šentlambert je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Boštjan Grošelj
2. Joško Juvan
3. Suzana Vozel
4. Stojan Zorko
5. Petra Mars
6. Magda Majes
7. Marija Vozel.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.