Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4627. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šentgotard, stran 13094.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šentgotard
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Šentgotard
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   202|
|vpisanih           | volivca|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   202|
|               | volivca|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   104|
|               | volivca|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   104|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    1|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   103|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Tomaž Gaberšek       |63 glasov|
+------------------------------+---------+
|2. Leopold Rozina       |88 glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Zdenka Razboršek      |43 glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Zdenka Benko        |69 glasov|
+------------------------------+---------+
|5. Ladi Klemen        |19 glasov|
+------------------------------+---------+
|6. Simon Gaberšek       |65 glasov|
+------------------------------+---------+
|7. Zvonimir Matek       |42 glasov|
+------------------------------+---------+
|8. Frančiška Smrkolj     |34 glasov|
+------------------------------+---------+
|9. Mateja Premk        |18 glasov|
+------------------------------+---------+
|10. Štefan Reberšek      |54 glasov|
+------------------------------+---------+
|11. Janez Žibert       |20 glasov|
+------------------------------+---------+
|12. Ivan Joger        |    58|
|               | glasov.|
+------------------------------+---------+
V svet Krajevne skupnosti Šentgotard je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Leopold Rozina
2. Zdenka Benko
3. Simon Gaberšek
4. Tomaž Gaberšek
5. Ivan Joger
6. Štefan Reberšek
7. Zdenka Razboršek.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.