Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4626. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice, stran 13094.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Rudnik - Toplice
+----------------------------+-----------+
|V volilne imenike je bilo  |    969|
|vpisanih          |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|S potrdili je glasovalo   | 1 volivec|
+----------------------------+-----------+
|Skupaj volivcev       |    970|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|Glasovalo je        |    451|
|              |  volivcev|
+----------------------------+-----------+
|ODDANIH GLASOVNIC      |    451|
+----------------------------+-----------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC    |     29|
+----------------------------+-----------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC     |    422|
+----------------------------+-----------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+----------------------------+-----------+
|1. Rudi Medved       | 222 glasov|
+----------------------------+-----------+
|2. Andrej Drnovšek     | 184 glasov|
+----------------------------+-----------+
|3. Darja Prebil       | 210 glasov|
+----------------------------+-----------+
|4. Nataša Grošelj      | 183 glasov|
+----------------------------+-----------+
|5. Marjan Zver       | 150 glasov|
+----------------------------+-----------+
|6. Olga Simončič      | 220 glasov|
+----------------------------+-----------+
|7. Gregor Brinjevec     | 181 glasov|
+----------------------------+-----------+
|8. Safet Crnovršanin    | 155 glasov|
+----------------------------+-----------+
V svet Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Rudi Medved
2. Olga Simončič
3. Darja Prebil
4. Andrej Drnovšek
5. Nataša Grošelj
6. Gregor Brinjevec
7. Safet Crnovršanin.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.