Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4625. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Ravenska vas, stran 13093.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Ravenska vas
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi se je sestala na seji 13. 10. 2010, ob 15.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi.
Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti, zapisnika za predčasno glasovanje in zapisnika občinske volilne komisije o glasovanju po pošti je ugotovila:
Krajevna skupnost Ravenska vas
+------------------------------+---------+
|V volilne imenike je bilo   |   211|
|vpisanih           | volivcev|
+------------------------------+---------+
|S potrdili je glasovalo    |    0|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Skupaj            |   211|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|Glasovalo je         |   139|
|               | volivcev|
+------------------------------+---------+
|ODDANIH GLASOVNIC       |   139|
+------------------------------+---------+
|NEVELJAVNIH GLASOVNIC     |    9|
+------------------------------+---------+
|VELJAVNIH GLASOVNIC      |   130|
+------------------------------+---------+
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+---------+
|1. Marko Macerl        |   102|
|               | glasova|
+------------------------------+---------+
|2. Peter Šikovec       |   113|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|3. Tanja Čebin        |53 glasov|
+------------------------------+---------+
|4. Uroš Macerl        |   105|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|5. Ivan Žgalin        |60 glasov|
+------------------------------+---------+
|6. Primož Jerman       |   102|
|               | glasova|
+------------------------------+---------+
|7. Urška Dolinšek       |66 glasov|
+------------------------------+---------+
|8. Dušanka Meško       |72 glasov|
+------------------------------+---------+
|9. Dejan Baš         |   107|
|               |  glasov|
+------------------------------+---------+
|10. Štefan Gošte       |45 glasov|
+------------------------------+---------+
|11. Magdalena Pišek      |26 glasov|
+------------------------------+---------+
V svet Krajevne skupnosti Ravenska vas je bilo izvoljenih 7 kandidatov, ki so dobili največje število glasov. Ti so:
1. Peter Šikovec
2. Dejan Baš
3. Uroš Macerl
4. Marko Macerl
5. Primož Jerman
6. Dušanka Meško
7. Urška Dolinšek.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 13. oktobra 2010
Člani – namestniki
Jože Ranzinger l.r.
Nataša Omahne l.r.
Ivan Dobčnik l.r.
Jernej Goričar l.r.
Dragica Jazbec l.r.
Tajnica občinske volilne komisije
Zori Kovač Ašič l.r.
 
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.